Příležitosti pro daňovou veřejnost se rozšiřují

Finanční správa vychází vstříc poptávce veřejnosti na její služby a v rámci možností rozšiřuje příležitosti k podávání daňových přiznání. V Karlovarském kraji vedle speciálních poštovních schránek finančního úřadu na každém jeho okresním pracovišti se do tohoto modelu zapojily i radnice v Aši, Kraslicích a Ostrově.

Přes garantované odložení termínu pro podávání daňových přiznání z 1. dubna na 1. července, a to zcela bez sankcí jak za opožděné podání nebo zaplacení samotné daně, stále daňová veřejnost citelně využívá osobní návštěvy na podatelnách okresních poboček karlovarského finančního úřadu. Spolu s efektem krizovými opatřeními vlády nastaveného rozsahu jejich otevření pouze na tři hodiny v úředních dnech dochází v pondělí a ve středu mezi osmou a jedenáctou hodinou k nepříjemně dlouhým frontám a čekání, což rozhodně nenapomáhá účelu nouzového stavu.    

Finanční správa proto plošně přistoupila k provozování alternativy poštovních schránek ve správě jednotlivých finančních úřadů. V Karlovarském kraji je najdete každý pracovní den od 8 do 17 hodin volně přístupné pro veřejnost spolu s průvodními informacemi před budovami územních pracovišť v Chebu, Sokolově a Karlových Varech.

„Finanční úřady nemohou mít v této době jiné doporučení, než využívat pokud možno bezkontaktní formu komunikace s institucemi. V našich podmínkách jde zejména o elektronická podání bez nutnosti zaručeného elektronického podpisu, které nabízí včetně návodů Daňový portál na internetu Finanční správy. Alternativou pak je zavedení speciálních poštovních schránek, které umožní alespoň odevzdat podání mimo úřední dobu, kdy při uvedení operativního kontaktu jsme schopni jeho přijetí předkladateli následně i potvrdit,“ zdůrazňuje ředitel finančního úřadu Čestmír Kubera.

 Souběžně s tím a za vydatné spolupráce komunální sféry obdobně fungující schránky pro finanční úřad zajišťují na svých podatelnách městské úřady v Aši, Kraslicích a Ostrově. O dalších možných místech se jedná. Zde je kromě ještě jiné úřední doby pro možnost odevzdání daňového podání nesporným přínosem, že odpadá nežádoucí cestování do jiných míst.