Výstava fotografa Jiřího Hankeho a jeho fotografující rodiny je k vidění v G4

Art Centrum Galerie 4 představuje tvorbu Jiřího Hankeho a sedmi členů jeho rodiny – otce, ženy, syna, dcery, dvou vnuků a jeho samotného. Slavnostní vernisáž se uskutečnila v pátek 18. října od 18 hodin. Úvodního slova se ujal Zbyněk Illek. Výstava trvá do 29. listopadu 2019.

Jiří Hanke ve svém fotografickém souboru „Otisky generace” na portrétech rodičů s dětmi sleduje nejen rodové podobnosti i rozdílnosti, ale i vlivy rodinného prostředí. Fotografie jsou svědectvím toho, že každý člověk i jeho život jsou i přes výchovu či geny neopakovatelný originál. Tyto skutečnosti se rozhodl prezentovat i na výstavě „Rodinné balení”, která dokládá, jak se profese či určité zaujetí dokáže přenášet z generace na generaci a talent k fotografii se projeví i na dalších členech rodiny, ale přesto však každý zůstává svým vlastním stylem originální.

Vystavující: Jiří Hanke senior (1911 – 1980), Jiří Hanke (1944), Jiřina Hankeová (1948), Michael Hanke (1972), Lucie Halamíková (1976), Dominik Hanke (1997), Vojtěch Halamík (2004)