Hazlov je zlatý. Za peníze opraví zámek

 
Vesnicí roku Karlovarského kraje se stala obec Hazlov. Oblíbenou soutěž každoročně vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Jejím cílem je povzbudit venkovské obyvatele k aktivní účasti na rozvoji svého domova a zároveň ukázat, co všechno se jim daří realizovat. Celkem se do ní letos přihlásilo na 205 obcí, přičemž jen z Karlovarského kraje jich bylo 22. Konkrétně se jednalo o Hazlov, Ovesné Kladruby, Podhradí, Velkou Hleďsebi, Drmoul, Křižovatku, Libou, Luby, Milhostov, Starou Vodu, Hájek, Hroznětín, Kyselku, Nové Hamry, Sadov, Doupovské Hradiště, Velichov, Pilu, Horní Blatnou, Těšovice, Krásno a Lomnici.
 
„Vítězný Hazlov byl komisí oceněn především za komplexní rozvoj celé obce, za bohatý spolkový, kulturní a společenský život a za příkladnou péči o veřejná prostranství, zeleň a vodní plochy. Výborně obec spolupracuje s podnikatelskými a zemědělskými subjekty, zaměřuje se na práci s dětmi a výchovu k ochraně životního prostředí. Hazlov, který se pyšní Zlatou stuhou, zároveň bude hájit barvy našeho regionu v celostátním kole, jež proběhne 14. září 2019 na Jarmarku venkova v Luhačovicích,“ informovala tisková mluvčí Karlovarského kraje Veronika Severová. Obec Hazlov oceněním získala i milion korun.
 
„Peníze využijeme na revitalizaci návsi před zámkem, který v současnosti rekonstruujeme. Celková oprava zámku vyjde na dvacet milionů korun. V příštím roce chceme do části zámku přestěhovat obecní úřad a knihovnu,“ řekla starostka obce Hazlov Lenka Dvořáková.
Rekonstrukci zámku financuje obec z vlastních zdrojů. Při stavebních úpravách se přišlo na to, že krovy jsou více poničené, než se čekalo.
„Museli jsme pokácet v obecním lese stromy, které následně tesaři ručně opracovali tak, jak se upravovaly dříve, a z těch následně sestaví nový krov. Stromy v tuto chvíli schnou. A na jaře příštího roku se krov finálně opraví,“ poznamenala starostka.
 
To však není jediná investice v obci. Jednou z hlavních věcí, která se tu podařila vybudovat, je zbrusu nová tělocvična s moderním vybavením. 
 
A jak dopadly výsledky hlasování za celý Karlovarský kraj? 
 
Výsledky:
 
Stuhy
⦁ Zlatá stuha – vítěz krajského kola: Hazlov (okres Cheb)
⦁ Modrá stuha – za společenský život: Krásno (okres Sokolov)
⦁ Bílá stuha – za činnost mládeže:  Hroznětín (okres Karlovy Vary)
⦁ Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí: Kyselka (okres Karlovy Vary)
⦁ Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu: Stará Voda (okres Cheb)
 
Diplomy
⦁ Diplom za moderní knihovnické a informační služby: Lomnice (okres Sokolov)
⦁ Diplom za vzorné vedení kroniky: Drmoul (okres Cheb)
⦁ Diplom za rozvíjení komunitního života: Libá (okres Cheb)
⦁ Diplom za kvalitní květinovou výzdobu: Velká Hleďsebe (okres Cheb)
⦁ Diplom za příkladnou péči o zástavbu obce: Milhostov (okres Cheb)
 
Mimořádná ocenění 
 
⦁ Mimořádné ocenění za příkladnou péči o zadržování vody v krajině: Křižovatka (okres Cheb)
⦁ Mimořádné ocenění za mezigenerační spolupráci: Těšovice (okres Sokolov)
 
Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích: Ovesné Kladruby (okres Cheb)
 
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova
 
⦁ Kategorie A – obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu: Podhradí (okres Cheb) – zpřístupnění hradní věže
⦁ Kategorie B – obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby: Velichov (okres Karlovy Vary) – oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie
⦁ Kategorie C – nové venkovské stavby: Hájek (okres Karlovy Vary) – altán na odpočinkové zóně
 
Zvláštní ocenění 
 
⦁ Zvláštní cena hejtmanky za péči o válečné hroby: Sadov (okres Karlovy Vary)
⦁ Zvláštní ocenění komise – osobnost roku – starosta: Pila – Stanislav Hoffman (okres Karlovy Vary)
⦁ Objev roku: Doupovské Hradiště (okres Karlovy Vary)
 
Čestná uznání
 
⦁ Čestné uznání za záchranu historického dědictví: Luby – rodinná hrobka Baštů (okres Cheb)
⦁ Čestné uznání za péči o památné místo: Nové Hamry – památník na místě bývalého kostela v Jelení  (okres Karlovy Vary)
⦁ Čestné uznání za udržování krušnohorských tradic: Horní Blatná – muzeum (okres Karlovy Vary)
VID