Tradiční mši u příležitosti Nanebevzetí Panny Marie budou sloužit na hradě Hartenberg

U příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie se uskuteční mše, kterou bude sloužit farář Petr Bauchner. Začátek je naplánován na čtvrtek 15. srpna v 16 hodin.

Pro zájemce bude také možná prohlídka hradu.