Přípravy na návštěvu komisařů vrcholí

Starostové lázeňských měst, která v rámci takzvané sériové nominace usilují o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO, se sešli na své předposlední schůzce před příjezdem komisařů ICOMOS. Právě ti budou přímo na místě zjišťovat, zda se informace v nominační dokumentaci shodují s reálným stavem. Jejich návštěva se očekává na podzim.

Setkání zástupců jedenácti měst se odehrálo v belgickém městě Spa.
„Z pohledu veřejnosti by se mohlo zdát, že se okolo nominace v současné době nic neděje. Opak je však pravdou,“ uvedl Jan Kuchař, starosta Františkových Lázní a předseda Sdružení lázeňských míst ČR. „Na programu jednání byla témata jako společný marketing, situace po zápisu, finanční příspěvky kandidátských měst, a další,“ vysvětlil. „To vše je nutné během relativně krátké doby dořešit. Města navíc v uplynulých dnech absolvovala průběžnou kontrolu, které se zúčastnil Paul Simons, manažer projektu Great Spas of Europe, a Barry Gamble, světově uznávaný odborník pro UNESCO. Ti nám radili, na co se připravit a zaměřit v souvislosti s misí ICOMOS, což je právě odborná skupina komise UNESCO.“

Komisaři ICOMOS přijedou s největší pravděpodobností v září a v každém z jedenácti měst by měli strávit jeden až dva dny.
„ICOMOS momentálně určuje hodnotitele, kteří mají jednotlivá města navštívit. Také o tom se ve Spa hovořilo. Byl už sestaven program, který bude komisi zaslán a předpokládáme, že bude celá cesta komisařů trvat asi 26 dní,“ podotkl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. „Podle posledních informací budou moct cestu sledovat média, výstup bude však možný zveřejnit až po skončení celé mise. Komisaři se však do předání svého hodnocení nesmějí k celé záležitosti nijak vyjadřovat,“ doplnil.
Zvlášť pro města lázeňského trojúhelníku je teď nyní víc než kdy jindy důležitá spolupráce. „Například společný marketing je velmi důležitý – musíme si totiž určit, jakého hosta chceme přivézt a na toho se zaměřit,“ řekl Vojtěch Franta, krajský zastupitel, který má na starosti lázeňství, cestovní ruch a UNESCO. „Už nyní je jasné, že stojíme o klienta, který u nás stráví víc dní a využije další služby. Klientům je pak třeba přizpůsobit například dopravní obslužnost a podobně. V tom všem je však nutné postupovat společně. Blízkost našich tří lázeňských měst je totiž výhodou a nevýhodou zároveň. Pokud bude chtít jedno z měst zavést určitý regulační prvek, musí s ním souhlasit a uplatnit jej také zbylá dvě, jinak to ztratí smysl.” Na zájezdy po “Slavných lázních Evropy” si už nyní brousí zuby tour operátoři, kteří se snaží získat konkurenční výhodu. „I to je důvod, proč je tak důležité začít uvádět do praxe společný marketing a také opatření, abychom nakonec nebyli zaskočení,“ sdělil Vojtěch Franta.

O nadnárodní sériovou nominaci usiluje 11 evropských lázeňských měst. Jsou to: Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně (Česká republika); Baden-Baden, Bad Ems, Bad Kissingen (Německo); Spa (Belgie); Vichy (Francie); Montecatini Terme (Itálie); Baden u Vídně (Rakousko) a City of Bath (Anglie). Slavné lázně Evropy/Great Spas of Europe jsou jedinečným dokladem fenoménu evropského lázeňství, které vzkvétalo zvláště od 18. století do třicátých let 20. století. Tato centra zdraví, trávení volného času a společenského života představují nejlepší příklady nového typu městských celků se specifickou formou, funkcí a architekturou, která nemá jinde ve světě paralelu. Slavné lázně Evropy zároveň charakterizují hlavní mezníky ve vývoji lékařského využití minerální vody. Jakožto místa setkávání lidí z celé Evropy měly obrovský význam pro demokratizaci evropské společnosti.