Práce na chebském nádraží jsou v polovině

Do další fáze postoupila rekonstrukce peronů na chebském vlakovém nádraží, které je největší v Karlovarském kraji. Nyní se pracuje především na druhém nástupišti, které by měli dělníci stihnout do prosince. V příštím roce pak přijde na řadu nástupiště s číslem 3. Cestující se dočkají nejen komfortnějšího nástupu do vlaku, ale i eskalátorů, které je dovezou až na nástupiště.

„Stavba Modernizace Železniční stanice Cheb se nachází téměř ve své polovině. Do dnešního dne byly dokončeny práce související s výstavbou prvního nástupiště – železniční spodek, svršek, trakční vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení, výtah do výpravní budovy. Dále předpokládáme do 3. prosince dokončení prací souvisejících s druhým nástupištěm,“ informoval tiskový mluvčí Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiáš.

Během opravy nástupišť však nastal problém. Do části současných podchodů začalo při dešti zatékat a to se řadě cestujících nelíbilo.

„Když zaprší, tak je prostě v podchodu povodeň. Lidé jsou od vody mokří. Musejí se přes ni brodit s kufry a zavazadly, což dvakrát příjemné není. Vím, že se na nádraží pracuje, ale tohle mě překvapilo,“ konstatovala cestující Jiřina z Chebu.

Tuto komplikaci potvrzují i samotní železničáři.

„Bohužel k podobným problémům během stavby může docházet. Omlouváme se za komplikace. Po dokončení celé stavby se situace jistě nebude opakovat,“ sdělil mluvčí SŽDC.

Během stavby vyšly najevo i další drobné komplikace, které však stavbu jako takovou neohrozily.

„Při zemních pracích jsme zjistili nestabilní podloží  v části stanice. Zhotovitel stavby dnes řeší zejména výběr speciálních směsí pro zpevnění podloží. Podloží je nestabilní, neúnosné, převážně škváro-jílovité. Pro zajištění dalších potřebných a nezbytných prvků bezpečnosti a ochrany životů a majetku je prováděn pyrotechnický průzkum včetně dohledu,“ dodal Marek Illiáš.

„Všechna nástupiště budou v celé délce vybavena vodicími liniemi pro nevidomé a bezpečnostními a signálními pásy. Rekonstrukcí projde také jejich zastřešení a stávající podchod,“ poznamenal generální ředitel (SŽDC) Jiří Svoboda.

Stavba přinese výrazné zlepšení spolehlivosti a bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení kultury cestování. Informační systém, zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a vyšší spolehlivosti provozu budou mít za důsledek zatraktivnění osobní železniční dopravy a následné zvýšení počtu cestujících a tržeb. Nově vybudované výhybky dokonce získají elektronický ohřev a rychlost vlaků, které budou nádražím projíždět, se zvýší ze 60 na 80 km/h.

VID