V Aši ocenili dárce krve

V pořadí páté setkání starosty města s dárci krve se uskutečnilo ve středu v hudebním sále Kulturního centra LaRitma v Aši. Každoroční slavnost, pořádaná ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Chebu, je poděkováním všem, kteří jsou aktivními dárci krve, ale také těm mnohonásobným dárcům, kteří už z důvodu věku či zdraví nejcennější tekutinu darovat nemohou. Na akci jsou zváni dárci se 40 a více odběry krve.Beze jménaDárci krve Aš

Letošní scénář setkání byl podobný tomu předešlému. Po úvodních proslovech starosty města Dalibora Blažka a předsedkyně Oblastní výkonné rady Oblastního spolku ČČK Cheb, p. Yvonne Veselé a vystoupení žáků základní umělecké školy R. Schumanna následovalo ocenění dárců z celého Ašska, kteří v tomto roce dosáhli na některou z plaket prof. Janského.

Závěr pak obstaral raut, který pro hosty přichystala naše příspěvková organizace Zařízení školního stavování.

Poděkování za úspěšné a příjemné odpoledne patří nejen této organizaci, ale také pedagogům a žákům naší „Zušky“.

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši