Co by změnili politici, pokud by se dostali do zastupitelstva? Kandidáti v Aši odpovídali na otázky

Volby do obecních zastupitelstev se blíží. Volební místnosti se otevřou již v pátek 5. a v sobotu 6. října. Zeptali jsme se proto lídrů politických stran a hnutí, kteří zde kandidují. U některých se nepodařilo dohledat kontakt a někteří neodpověděli. Všem jsme položili stejné otázky.
Pořadí odpovědí je podle vylosovaných čísel, se kterými půjdou politické strany a hnutí do voleb 2018

Otázky pro lídry kandidátek:
1) Proč by měla vaše strana/hnutí zvítězit v komunálních volbách?
2) Proč jste se rozhodl/a kandidovat?
3) Když budete zvolen/á, co změníte jako první?
4) Proč jste byl/a podle vašeho názoru vybrán/a na kandidátní listinu jako lídr?
5) Jaké tři věci podle vás nejvíc trápí obyvatele města a proč?

1) Jakub Bureš, 33 let, Česká strana sociálně demokratická, lakýrník
Neodpověděl.

2) Dalibor Blažek, 58 let, HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST, starosta
A) Proč by měla vaše strana/hnutí zvítězit v komunálních volbách?
Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst má tu čest vést město Aš již 8 let. Za tuto dobu prošlo město výraznými změnami ve všech oblastech, byly vytvořeny finanční rezervy pro následující období i připraveny projekty, které pomohou rozvoji města. To nejdůležitější je ale skutečnost, že se nám podařilo vytvořit dělnou a konstruktivní spolupráci zastupitelů napříč všemi politickými subjekty zastoupenými v zastupitelstvu, což v posledních letech zejména na Chebsku zdaleka není samozřejmostí.
B) Proč jste se rozhodl kandidovat?Dalibor Blažek
Jsem zastupitelem města Aš od roku 1994. Za tuto dobu „ušlo“ město Aš velký kus cesty a výrazně se změnilo. Díky neuvěřitelné urbanistické devastaci města ve druhé polovině 20. století však stále pouze „doháníme“ města, která takto postižena nebyla. Pro mne jako ašského rodáka je toto stále obrovská výzva. Připravili jsme k realizaci skvělé projekty a rád bych je dotáhl do konce.
C) Když budete zvolen, co změníte jako první?
Jsem starostou poměrně dlouho, a proto se ode mne nedají čekat žádné dramatické změny směru. V budoucím období bych ale rád prosadil prioritu v oblasti bytové politiky – výstavby bytů pro nízkopříjmové skupiny obyvatel (senioři, samoživitelky, mladé rodiny) či vytvoření podmínek pro bydlení na soukromé bázi formou podpory vzniku bytových družstev s pomocí města či příprav pozemků pro výstavby rodinných domků.
D) Proč jste byl podle vašeho názoru vybrán na kandidátní listinu jako lídr?
Jsem předsedou místní organizace Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst a zároveň známý dlouholetý starosta města Aš. Pozice lídra z těchto skutečností vyplynula tak nějak automaticky.
E) Jaké tři věci podle vás nejvíc trápí obyvatele města a proč?
Problémy, které trápí obyvatele města Aš, jsou většinou ty, které samospráva nemůže moc ovlivnit.
– zvyšující se počet sociálně slabých a méně přizpůsobivých obyvatel, kteří jsou díky dlouhodobému velmi benevolentnímu přístupu příslušného ministerstva vnímáni jako skupina, která narušuje běžné soužití ve městě a je v podstatě prostředky obce nepostižitelná
– zhoršující se dostupnost lékařské péče. Zejména v oblasti odborné ambulantní péče musí lidé z Ašského výběžku stále častěji cestovat minimálně do Chebu či dále
– bytová politika pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Díky otevření pracovního trhu v Německu je dnes v Aši téměř nemožné sehnat byt do nájmu za rozumný nájem. To chceme v příštím období změnit s přispěním dotací státu, který si tento problém také začal uvědomovat.

3) Pavel Klepáček, 50 let, PRO Zdraví a Sport, místostarosta Aše od roku 2006 
A) Proč by měla vaše strana/hnutí zvítězit v komunálních volbách?
Jsem přesvědčen, že na kandidátce našeho hnutí jsou kvalitní kandidáti, kteří již dlouhodobě pro rozkvět našeho města a regionu aktivně a úspěšně pracují a znovu nabízejí své schopnosti a svůj potenciál pro potřeby města. Velmi důležitý je i náš program, který má stejně jako v minulosti zcela konkrétní cíle a neobsahuje líbivé sliby, které se na komunální úrovni většinou stejně nedají nikdy splnit. Je za námi vidět kus poctivě odvedené práce, a protože je stále co zlepšovat, chtěli bychom se ve spolupráci s ostatními stranami a hnutími spolupodílet na rozvoji regionu, ve kterém žijeme a ve kterém se chceme cítit co nejlépe.
B) Proč jste se rozhodl kandidovat?Pavel Klepáček
Na pozici místostarosty města jsem již 3. volební období, což je 12 let. Za tu dobu se celé Ašsko výrazně změnilo k lepšímu, z čehož mám velkou radost. Je to hlavně tím, že se zde oproti některým jiným městům snažíme napříč politickým spektrem domluvit hlavní strategické cíle města a za jejich realizací postupnými kroky společně jdeme. Byli jsme jeden tým a byl bych moc rád, kdyby tomu tak bylo i nadále. Když máte kolem sebe lidi, s kterými se velice dobře spolupracuje, je to velké štěstí. Proto bylo mé rozhodování, zda-li opět kandidovat či ne, celkem snadné…
C) Když budete zvolen, co změníte jako první?
V případě, že bych byl opět zvolený, snažil bych se znovu řešit problémy, které tato práce dennodenně přináší. Těžko napsat v tuto chvíli něco konkrétního, protože ze zkušeností vím, že mnohokrát se stane něco, s čím nepočítáte a je nutné problém, co nejrychleji řešit. U jednodušších věcí jsem měl dost času za těch 12 let něco změnit, u těch složitějších k tomu ale potřebujete celý tým spolupracovníků. Proto chceme stávající projekty v realizaci úspěšně dokončit ty, co jsou zatím projekčně připravené, postupně realizovat a pomalu začít připravovat i nové zajímavé či potřebné záměry pro další období.
D) Proč jste byl podle vašeho názoru vybrán na kandidátní listinu jako lídr?
Je to spíše otázka pro mé spolukandidáty. Byl jsem lídrem našeho hnutí už v předešlých dvou volebních kampaní a asi jsem se osvědčil, když změnu na této pozici nenavrhovali. Tím, že pracuji na pozici místostarosty již 12 let, mám z našich kandidátů asi největší zkušenosti s komunální politikou, lidé mě znají, jsem díky své funkci více na očích a měl bych přinést vzhledem k zastávané pozici našemu hnutí i jednoznačně nejvíce hlasů.
E) Jaké tři věci podle vás nejvíc trápí obyvatele města a proč?
Vybrat tři oblasti, které obyvatele našeho města nejvíce trápí, není vůbec jednoduché. Přesto se pokusím stručně odpovědět. Velkým problémem se poslední dobou stalo všeobecně bydlení. Je zde velká poptávka po bydlení všeho druhu, ale nabídka na trhu není dostatečně široká. Tím, že se ekonomice daří, lidé mají práci a více peněz a možností, šly ceny nemovitostí nahoru, přesto je ale poptávka výrazně vyšší než nabídka. Druhým velkým problémem je zdravotnictví. Tím, že je všeobecně v ČR nedostatek lékařů, trpí samozřejmě i náš region. Často musíme k odbornému lékaři dojíždět do Chebu či ještě dále. Navíc těsné sousedství s bohatým Německem nedává příliš velkou naději, že by se do našeho regionu noví mladí lékaři hrnuli. Navíc vysoký průměrný věk těch současných lékařů na Ašsku je velkou hrozbou do budoucna. Třetím problémem, který bych uvedl, se začíná stávat nedostatek parkovacích míst. Může za to obrovský nárůst počtu automobilů v důsledku rostoucí ekonomiky a životní úrovně obyvatel.

4) František Kolář, 70 let, Komunistická strana Čech a Moravy, důchodce
Neodpověděl.

5) Petr Mach, 52 let, VOK – Karlovarský kraj, Ředitel ZŠ
Neodpověděl.

6) Jaroslav Staněk, 50 let, Koalice České pirátské strany a Strany zelených
Neodpověděl.

7) Jiří Červenka, 54 let, Občanská demokratická strana, jednatel
Neodpověděl.