Nejmodernější „Zušku“ mají v Aši. Zájemci si ji mohou prohlédnout na Dni otevřených dveří

Základní umělecká škola zahájila školní rok 2018 – 2019 v nově zrekonstruovaném objektu na adrese Aš, Kostelní 42. Na svou novou školu si tedy už nyní zvykají zaměstnanci, žáci a jejich doprovod. Ostatní veřejnost se sem bude moci také podívat, a to při Dni slavnostního otevření dveří, který se chystá na pondělí 24. září, v době od 15 do 17 hodin. Pro ty, kterým adresa Kostelní 42 nic neříká, sděluji, že se jedná o druhé křídlo rovněž nedávno opraveného objektu Kulturního centra LaRitma. Pokud ani toto nestačí, nová „Zuška“ se nachází hned za radnicí.aš lidovka otevření

Zbývající část bývalé továrny nechalo město zrekonstruovat v letech 2017 a 2018, škola se stěhovala z budovy v Šaldově ulici v průběhu prázdnin. Rekonstrukční práce, včetně velkorysých úprav okolí, přišly na více než 40 miliónů korun.

Ašská „Zuška“ má v novém působišti ke své činnosti k dispozici 16 učeben pro různé hudební obory a také tradiční učebnu pro hudební nauku. Jsou zde také učebny dramatického oboru a pod střechou koncertní a divadelní sál, oddělený od sálu baletního speciální posuvnou stěnou, která v případě potřeby umožní zvětšení divadelního a koncertního sálu zhruba na dvojnásobnou velikost.

Škola rovněž nabízí dvě učebny výtvarného oboru – ateliér a keramickou dílnu a učebnu multimediální tvorby.

Stejně nezbytné jako učebny jsou i prostory určené pro zázemí školy, což představují sklady, nová sociální zařízení, sborovna, ředitelna a provozní místnosti (servrovna, úklidová místnost).

Vybudována byla přístavba vstupního vestibulu, která bude také sloužit také jako výstavní sál.

Budova má bezbariérový přístup, jednotlivá podlaží jsou propojena novým výtahem. Rekonstrukcí objektu bylo zasaženo více než 1600 m² podlahových ploch.

Do ašské základní umělecké školy loni docházelo 530 žáků.

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši