Analýza: Pacientů s Alzheimerem přibylo za pět let o 41 %, náklady poprvé přesáhly miliardu

Více než 1,1 miliardy korun vyčerpali v loňském roce na svoji léčbu klienti naší největší zdravotní pojišťovny, jimž lékaři diagnostikovali Alzheimerovu chorobu. Je to vůbec poprvé, co náklady největší zdravotní pojišťovny na tuto nemoc přesáhly jednu miliardu. Ještě v roce 2013 to nebylo ani 700 milionů korun. Za pět let se tak výdaje na péči o pacienty s Alzheimerovou nemocí zvýšily o 64,59 %. Přibývá ale i nemocných – za stejnou dobu se jejich počet zvýšil o 41,48 %. Vyplývá to z analýzy, kterou VZP zpracovala při příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby, který připadá na pátek 21. září.doktor ilustr 1

Rizikovým faktorem pro vznik Alzheimerovy choroby je především vysoký věk, většina pacientů je starších 65 let. S tím, jak stárne společnost, přibývá i nemocných. Dokazují to i data VZP, kde se za pět let počet evidovaných klientů s Alzheimerem zvýšil o více než 12 tisíc. Stejný trend se dá očekávat i v dalších letech.

S tím samozřejmě rostou náklady na léčbu – opět za posledních pět let stouply u VZP o více než 439 milionů korun. Zvyšují se i průměrné náklady na jednoho pacienta, a to bezmála o 4 tisíce korun za sledované období. Podrobně to ukazuje následující tabulka.

  Počet pacientů Náklady na péči v Kč Průměr na pacienta v Kč
Rok 2013 29 352    684 702 000 23,3
Rok 2014 32 037    743 189 000 23,2
Rok 2015 35 862    891 100 000 24,8
Rok 2016 38 543    965 583 000 25,1
Rok 2017 41 528 1 126 927 000 27,1
Srovnání 2013/2015 +41,48 % +64,59 % 16,31 %

Počty klientů VZP s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou a náklady na péči

 

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles tzv. kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Rychlost, kterou nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. V posledních stadiích už není schopen se sám o sebe postarat. Více o nemoci, jejích příčinách či možnostech léčby najdete ZDE.

Nejrychleji od roku 2013 přibývá klientů VZP s Alzheimerovou chorobou v Libereckém (nárůst o 77,23 %), Plzeňském (55,12 %) a Pardubickém kraji (54,34 %). Na opačném konci pomyslného žebříčku pak je Moravskoslezský kraj (+23,16 %).

Počty klientů VZP s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou v regionech

  2013 2014 2015 2016 2017 2013/2017
Praha 4 106 4 412 4 912 5 059 5 403 +31,58 %
Středočeský kraj 2 931 3 100 3 513 3 802 4 094 +39,68 %
Jihočeský kraj 1 694 1 799 2 047 2 236 2 459 +45,16 %
Plzeňský kraj 1 377 1 578 1 729 1 923 2 136 +55,12 %
Karlovarský kraj    716    709    748    852 1 025 +43,16 %
Ústecký kraj 2 170 2 396 2 657 2 893 3 097 +42,72 %
Liberecký kraj    909 1 074 1 259 1 390 1 611 +77,23 %
Královéhradecký kraj 1 583 1 804 1 976 2 215 2 380 +50,35 %
Pardubický kraj 2 017 2 366 2 654 2 819 3 113 +54,34 %
Kraj Vysočina 1 914 2 175 2 476 2 582 2 804 +46.50 %
Jihomoravský kraj 3 493 3 817 4 417 4 815 4 939 +41,40 %
Olomoucký kraj 1 431 1 615 1 745 1 790 1 893 +32,29 %
Moravskoslezský kraj 3 109 3 192 3 408 3 639 3 829 +23,16 %
Zlínský kraj 1 902 2 000 2 321 2 528 2 745 +44,32 %
CELKEM 29 352 32 037 35 862 38 543 41 528 +41,48 %