Putování za rytířem Hroznatou. Hra, na kterou jsou zájemci zváni do kláštera v Teplé

Na hru s názvem Putování za rytířem Hroznatou jsou zváni děti i rodiče do kláštera premonstrátů v Teplé. Akce se uskuteční v sobotu 18. srpna od 13 do 20 hodin. Připraveno bude také promítání pohádky.

Foto: Archiv Hroznatova akademie – klášter TepláHroznatova akademie klášter Teplá

Zájemci jsou zváni do klášterní zahrady, kde se vydají po stopách Hroznaty – rytíře, řeholníka a zakladatele tepelského kláštera. Začátek je v recepci Hroznatovy akademie. Všichni úspěšní poutníci obdrží malý dárek. Komu se podaří ulovit bílého králíka, dočká se překvapení.

Promítání pohádky Šíleně smutná princezna je naplánováno na 20.30 hodin v hospodářském dvoře.

Vstup na akci pro občany Teplé a okolních obcí je zdarma

Tepelský klášter s tradicí přes 800 let obývá řeholní komunita, jejímž posláním je práce s lidmi. Proto premonstráti působí jako kněží v okolních farnostech. Jejich každodenní modlitby přímo zde v klášteře jsou otevřeny poutníkům, každou neděli se v klášterním kostele Zvěstování Páně koná mše svatá.

Zájemci o památky mohou v rámci pravidelných dvou poznávacích prohlídek navštívit klášterní knihovnu s muzeem nebo barokní obytné křídlo kláštera. V tomto křídle zároveň funguje vzdělávací centrum Hroznatova akademie, které pořádá tvořivé dílny pro širokou veřejnost a vzdělávací programy pro školy. V letních měsících se v kostele konají varhanní koncerty. Klášterní knihovna je otevřená odborné veřejnosti.

Zdroj: http://www.klastertepla.cz/