Do oprav chebských škol jde letos rekordní částka

Město Cheb tradičně využívá letních prázdnin k opravám svých školských zařízení. V letošním roce se přitom do rekonstrukcí školních budov investuje rekordní objem prostředků v řádu desítek milionů korun.

v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, do kterého se z iniciativy města Cheb zapojily všechny školy z Chebska, prochází rozsáhlými úpravami objekty 1., 3., 4. a 6. ZŠ. „V jednotlivých školách se například budují nové odborné učebny a laboratoře nebo se dělají úpravy, které zajistí bezbariérovost budov. Celkové náklady jsou přes 25 milionů korun, přičemž dotace, kterou jsme získali z Integrovaného regionálního operačního programu, pokryje 90 procent. Nyní přes léto se dělají potřebné stavební úpravy, do konce letošního roku pak dojde k vybavení zrekonstruovaných učeben a dílen novým nábytkem, přístroji, počítači a tak dále. Dalším velkým projektem je kompletní zateplení 1. ZŠ na Skalce za 35 milionů korun. Začalo se již v loňském roce a během letošních prázdnin se vše dokončuje,“ uvedl starosta Zdeněk Hrkal.

Do běžných oprav jednotlivých školních budov investuje město během letošních prázdnin dalších zhruba 6 milionů. „Dělá se například druhá etapa rekonstrukce sociálních zařízení na základní škole na Kostelním náměstí, oprava vstupního schodiště a čelní fasády na 2. ZŠ, výměny malých nákladních výtahů ve školkách na Skalce a na Zlatém vrchu nebo rekonstrukce výdejen stravy ve školce v Bezručově ulici. Spoustu dalších drobných úprav si pak jednotlivé školy dělají z vlastních prostředků,“ vyjmenoval místostarosta Michal Pospíšil.