Rekonstrukce chebského nádraží za půl miliardy začala

V Chebu odstartovala oprava největšího nádraží v kraji. Rekonstrukce vyjde na více než půl miliardy korun a potrvá až do podzimu roku 2019. Oprava se dotkne všech nástupišť kromě staniční budovy. Cestující se dočkají pohodlnějšího nástupu do vlaků, protože se zvýší hrana jednotlivých nástupišť. Součástí stavby budou i speciální výtahy, které zajistí bezbariérový přístup k vlakům pro vozíčkáře i maminky s kočárkem.rekostrukce Cheb nádraží WEB

„Největším přínosem pro cestující v tomto frekventovaném železničním uzlu bude vybudování výtahů, prostřednictvím nichž se lidé dostanou bezbariérově na všechna nástupiště. Jejich nástupní hrana v normové výšce 550 milimetrů nad kolejí umožní pohodlný výstup a nástup do vlaků,“ sdělil generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jiří Svoboda.

Stavební firma všechna tři nástupiště v celé délce vybaví vodicími liniemi pro nevidomé a bezpečnostními a signálními pásy. Rekonstrukcí projde také jejich zastřešení, stávající podchod, ale i osvětlení.

Stavební práce se dotknou i železničního spodku a svršku, jejichž součástí bude mimo jiné i vložení nových výhybek, které navíc získají elektrický ohřev. Rychlost vlaků projíždějících osobním nádražím se následně zvýší z 60 na 80 km/h.

„Stavba přinese výrazné zlepšení spolehlivosti a bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení kultury cestování. Informační systém, zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a vyšší spolehlivosti provozu budou mít za důsledek zatraktivnění osobní železniční dopravy a následné zvýšení počtu cestujících a tržeb,“ poznamenal Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy Správy železniční dopravní cesty.

„V rámci stavby firma provede sanaci staničního podchodu. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce na železničním svršku bude rekonstruováno také zabezpečovací a sdělovací zařízení,“ popsal Marek Illiáš.

Stavební práce cestující výrazně neomezí. Na nástupištích se bude pracovat střídavě, a tak se lidé pouze budou muset přesunout na nástupiště jiné, než byli zvyklí.

„Pokud se bude pracovat na opravě prvního nástupiště, budou se vlaky posílat na druhé nástupiště, pokud se bude pracovat na druhém, budou se posílat na třetí a podobně,“ podotkl Petr Kolář, náměstek ředitele Stavební správy západ pod Správou železniční dopravní cesty. „Pokud bude třeba, jsme schopni i vybudovat provizorní nástupiště, kam bychom pak cestující směrovali,“ dodal.

Stavba s oficiálním názvem Modernizace Železniční stanice Cheb je spolufinancovaná Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Celková výše plánovaných nákladů na projekt dosahuje 516 895 367 korun bez daně. Míra podpory Evropské unie je 83,49 procenta ze způsobilých nákladů. Výše dotace činí maximálně 388 milionů korun.

Chebské staniční budovy se zatím opravy nedotknou. Ale i na její rekonstrukci dojde, a to zhruba za tři roky. Správa železniční dopravní cesty odhaduje, že náklady na opravdu budovy dosáhnou 100 milionů korun. Kdy přesně se však s opravou staniční budovy přesně začne, se zatím neví.

VID