V muzeu budou k vidění obrazy mariánskolázeňských malířů

Tvůrci spjatí s geniem loci města Mariánské Lázně se představí prostřednictvím děl ze sbírek Městského muzea Mariánské Lázně. Na slavnostní vernisáž výstavy s názvem Malíři z Mariánských Lázní jsou zváni všichni milovníci výtvarného umění ve čtvrtek 28. června od 18 hodin, a to do Galerie Goethe.Malíří Mariánských Lázní

Někteří z autorů byli téměř zapomenuti kvůli pohnutým událostem, které zmítaly na počátku minulého století nejen Československem a jeho příhraničím, ale celým světem.

Tvorbu těchto umělců prezentují oleje a grafiky, které zpracovávají různá témata – portréty, krajinky, zátiší a další. Převažují však krajinky a pohledy na město v různých, zejména raných obdobích. Mezi evropsky známé patří Norbert Hochsieder, rodák z Mariánských Lázní, známý restaurátor, malíř a grafik, člen několika uměleckých skupin. Uvidíte také díla Marie Zicklerové, Hanse Denka nebo Ludvíka Leue.

Výstavu bude možno navštívit do neděle 29. července.