V galerii začne výstava Za prahem skutečnosti

Do Galerie výtvarného umění v Chebu jsou zváni návštěvníci na slavnostní vernisáž výstavy Hugo Steiner-Prag  Za prahem skutečnosti. Akce se uskuteční ve středu 27. června od 17 hodin. Kurátorem výstavy je Pavel Růt.Výstava GAVU Prag

Každé dva roky se v tomto termínu v GAVU Cheb koná tradiční odborné sympozium Mezery v historii, věnované tvorbě německých a židovských umělců a architektů na našem území před rokem 1945, spojené s otevřením výstavy na stejné téma. Ta letošní je věnována grafické tvorbě Hugo Steinera-Prag (1880-1945). Autor získal světovou proslulost svým výtvarným doprovodem k románu Gustava Meyrinka Golem, ale rozsah jeho aktivit překračoval sféru ilustrace. Narodil se v Praze v židovské rodině, jak to dokládá i přízvisko, které si později zvolil, žil však v Mnichově a v Lipsku. Zde se stal profesorem na akademii a stál u zrodu slavného knižního veletrhu. V roce 1925 se stal i uměleckým ředitelem největšího německého nakladatelství té doby Propyläen Verlag. Před fašismem musel uprchnout do Prahy a také zde během několika málo let zanechal hlubokou stopu – mj. byl autorem logotypu Uměleckoprůmyslového muzea, s nímž spolupracoval, a založil i soukromou školu Officina Pragensis, kterou po jeho nuceném odchodu převzal grafik Jaroslav Šváb. Válku přežil ve Švédsku a v USA, kde na jejím sklonku zemřel.

http://www.gavu.cz/hugo-steiner-prag-za-prahem-skutecnosti/