Seniorbus si lidé v Aši hned oblíbili

Už více než pět měsíců provozuje ašská radnice ve městě přepravní službu nazvanou Seniorbus. Za tu dobu eviduje kolem 1450 výjezdů. Denně tak v průměru vyjíždí za 13 objednávkami. Podle Richarda Kosíka, řídícího městské policie, která službu Seniorbusu obstarává, je to prakticky strop,  více výjezdů se z časových důvodů za osmihodinovou směnu uskutečnit nedá.

Osmimístné vozidlo je provozováno od pondělí do pátku, o víkendech své služby nabízí výjimečně. Jednou z takových výjimek bude slavnost milíře pod Skřivánčím vrchem ve Vernéřově, připravovaná na sobotu 23. června. Držitelé průkazů Seniorbus se již nyní mohou k této přepravě objednávat na jim známém telefonním čísle. „Půjde o kyvadlovou přepravu v hodinových intervalech, zpět do Aše řidič zájemce odveze, ale pouze tehdy, bude-li to časově vycházet,“ upřesnil.

Richard Kosík se podělit také o zkušenosti s více než pětiměsíčním provozem Seniorbusu. „Je třeba si uvědomit, že Seniorbus nefunguje jako běžný taxík. Když si například paní, obtěžkaná u obchodu taškami s nákupem, zavolá odvoz, může se stát, a také se to stává, že ji hned odvést nemůžeme, protože vozidlo veze jiné klienty nebo bylo už dříve objednáno na další jízdy,“ popisuje R. Kosík jeden z momentů a radí, aby si tito nakupující přepravu objednali s předstihem.

Také se občas přihodí, že službu konající strážník na městské polici telefon nezvedne hned a volající to pak položí. V takových případech volá strážník vždycky zpět.

Rovněž tak je třeba tolerovat, když Seniorbus nepřijede přesně v domluvený čas. „Žádáme klienty o trochu trpělivosti. Vozíme většinou osoby vyššího věku, s tělesnými handicapy, často méně pohyblivé, musíme jim do auta a z něj pomáhat, některé také doprovázíme do ordinací nebo až k domovním dveřím, pak samozřejmě dochází k nesouladu v časech.“ dovysvětlil řídící městské policie.

Služba Seniorbusu byla v Aši spuštěna na počátku ledna tohoto roku. Určena je občanům s trvalým pobytem v Aši a spádových obcích, starším 65 let a také držitelům průkazů ZTP a ZTP/P. V současné době má 320 klientů, držitelů průkazu, vystaveného odborem sociálních věcí a zdravotnictví, který je opravňuje k využívání této dotované přepravy. Jedna jízda klienta vyjde na 20 korun a přepravován je kamkoliv v Aši a do našich okolních obcí.

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši