V Horních Pasekách se začíná s rekonstrukcí úpravny vody, hotovo má být do konce září

Jednou z letošních investičních akcí je rekonstrukce úpravny vody v Horních Pasekách. Dle smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení, společností ODEHNAL-STAVO Podhradí, je termínem předání stavby a zahájení prací 1. červen, termínem dokončení 30. září 2018. Cena rekonstrukce úpravny vody z výběrového řízení je 2,517 miliónu korun (včetně DPH).

Foto: Milan VrbataVoda Horní Paseky

Zařízení je dle informací ze společnosti TEBYT Aš, která bytový fond v Horních Pasekách, včetně úpravny vody, spravuje, ze 70. let minulého století, kdy byl v tomto místě vybudován vojenský objekt.

Projekt řeší jak úpravy stávajícího technologického zařízení, tak i modernizaci samotného objektu úpravny. Vymění se dvě stávající ocelové nádrže o objemu 25 m³ za nádrže plastové o stejném objemu a kompletní elektroinstalace, zřízena bude mj. nová čerpací stanice, čímž se docílí vyšší kvalita pitné vody a její plynulejší dodávka spotřebiteli.

Při zadávání projektové dokumentace byl kladen důraz na zpracování jednotlivých etap výstavby tak, aby byl maximálně zajištěn provoz úpravny a dodávky pitné vody po celou dobu stavebních prací a demontáží a montáží zařízení a potrubí. Z úpravny je pitá voda dodávána do 22 bytů v majetku města, sedmi rodinných domů a do objektu na zpracování dřeva.

Obec Horní Paseky leží u státní hranice s Německem, v blízkosti lázeňského města Bad Brambach. V současné době má 80 obyvatel.

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši