S opravami na Spáleništi by se mohlo začít ještě letos

Možná už v letošním roce bude zahájena postupná revitalizace nejstaršího chebského sídliště Spáleniště. Zahrnovat bude jak úpravy zanedbaných veřejných prostranství, tak rekonstrukce komunikací, díky kterým se zlepší průjezdnost a především zvýší počet parkovacích míst. Těch je v současné době na sídlišti se 745 bytovými jednotkami pouze 258. V první fázi se přitom počítá s revitalizací vnitrobloku mezi panelovými domy v ulicích 17. listopadu a Kosmonautů a celkovou rekonstrukcí ulic V Zahradách a Kosmonautů. „K dispozici máme návrhy úprav zmíněného vnitrobloku i obou ulic. Nyní je projednáme s obyvateli sídliště a po zapracování případných připomínek dojde k dokončení projektové přípravy. Chceme také požádat o dotaci z programu Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci sídlišť, která by mohla pokrýt až 50 procent nákladů. I z tohoto důvodu nelze nyní přesně říci, kdy se začne pracovat. Budeme se snažit, aby to bylo ještě letos,“ uvedl místostarosta Michal Pospíšil.rekonstrukce spáleniště vizualizace

V rámci úprav ulic se počítá s rekonstrukcí vozovky, vybudováním nových parkovacích míst, chodníků i veřejného osvětlení. „Stávající vodorovné parkování bude nahrazeno šikmým. V ulicích V Zahradách a Kosmonautů by po rekonstrukci mělo být 115 parkovacích míst místo stávajících 88. Kvůli rozšíření komunikace bude muset dojít k pokácení některých stromů, ale počítá se samozřejmě s výsadbou nových. Půjde o vhodné sídlištní druhy, které nahradí často živelně vysázené stromy, které v mnoha případech stíní přilehlé byty. Stromů díky novým výsadbám celkově přibude,“ upřesnil místostarosta.

Rekonstrukce vnitrobloku má zahrnovat mimo jiné vybudování nových cest a vydlážděné centrální plochy nebo instalaci nového mobiliáře včetně pergol. „Vnitroblok bude mít charakter klidové oddychové zóny, protože dětské hřiště je nedaleko. Počítá se také se vznikem nových trvalkových záhonů. Vzrostlé stromy ve vnitrobloku zůstanou, dojde jenom k nutným zdravotním řezům na základě dendrologického průzkumu,“ poznamenal Michal Pospíšil.

„Před časem zpracovaná úvodní studie revitalizace Spáleniště zmapovala především to, kde všude by na sídlišti mohla vzniknout nová parkovací místa,“ informoval redaktor Chebských radničních listů Tomáš Ivanič. „Jejich budování je navrženo v ulicích 17. listopadu, V Zahradách, Kosmonautů, Pastýřská a Mírová a ve vnitrobloku za obchodním centrem Vesmír. V současné době jsou v těchto pěti lokalitách přibližně dvě stovky oficiálních parkovacích míst. Po provedení navrhovaných úprav by se měl tento počet zhruba zdvojnásobit,“ doplnil.