Na Svatém Kříži kontrolovali policisté auta i cizince

Na čtyři desítky policistů z pořádkové, dopravní a cizinecké policie i policistů ze sousedního Německa se zúčastnily preventivní akce na Svatém Kříži. Kontrolována byla vozidla i cizinci, zda pobývají na území České republiky legálně a pravost a platnost jejich cestovních dokladů.Policejní akce Svatý Kříž

Při akci, která se uskutečnila ve čtvrtek 7. června na Svatém Kříži, bylo zkontrolováno na čtyři sta osob a více jak sedm desítek vozidel. „Ve čtyřech případech byla cizincům dle zákona o pobytu cizinců na území ČR udělena bloková pokuta, a to z důvodu, že neměli u sebe žádný doklad opravňující je k pobytu na území ČR, anebo byl jejich doklad propadlý a tudíž neplatný. V jednom případě zadrželi u cizince průkaz k pobytu, neboť byl tento doklad veden v evidenci z důvodu zrušení platnosti úřadem Azylové a migrační politiky,“ informovala policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Ředitelství policie Karlovarského kraje pokračuje v boji proti drogové kriminalitě, a to především v příhraničních tržnicích, které jsou nejproblematičtější oblastí. V současné době je výkon služby Policie České republiky rozdělen do dvou úrovní. Předně jsou prováděny jednorázové velké preventivní akce, na nichž se podílejí Česká obchodní inspekce, Živnostenský úřad a Hasičský záchranný sbor. Při těchto akcích se jednotlivé složky zaměřují na oblast dodržování zákonných norem určených pro danou konkrétní oblast např. dodržování povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně, ochranných známkách apod.

„Druhá úroveň výkonu služby spočívá v každodenní přítomnosti uniformovaných složek policie na těchto lokalitách, především v příhraničních tržnicích a jejich blízkém okolí. Cílem opatření ze strany Police ČR jsou systematické kontroly osob a objektů nacházejících se na těchto tržnicích s cílem předcházení a odhalování protiprávního jednání souvisejícího s držením či distribucí omamných a psychotropních látek,“ doplnila mluvčí.