Prohlídku chrámu svaté Olgy si účastníci Noci kostelů nenechali ujít

Během Noci kostelů zavítalo do chrámu svaté Olgy ve Františkových Lázních asi 250 návštěvníků. Vlastní program v chrámu byl zahájen již tradičně večerní bohoslužbou. Následovalo povídání o dlouholetém duchovním chrámu svaté Olgy, otci Janu Křivkovi, který ve Františkových Lázních prožil v aktivní duchovenské službě téměř 65 let. O životě otce Jana vyprávěla jeho dcera a bývalá starostka Františkových Lázní, Libuše Chrástová. Po přednášce následovaly dvě po sobě jdoucí komentované prohlídky chrámu zabývající se historií chrámu, specifiky pravoslavné církve i života místního společenství pravoslavných věřících. Chrám byl návštěvníkům zpřístupněn až do půlnoci, posledním bodem programu byla závěrečná modlitba, při které otec Metoděj vzpomněl jména všech lidí zapsaných návštěvníky na vzpomínkové archy.noc kostelů 2

Duchovní správce chrámu svaté Olgy o akci říká: „Akce pro nás má veliký význam. Nejde jen o to říci: „Tady jsme a jsme třebas v něčem jiní…“ Tím hlavním smyslem je možnost hovořit spolu navzájem – komunikovat s návštěvníky. Chrám je již sám o sobě zhmotněním poutavého příběhu, snažíme se proto především vytvářet jakousi bezpečnou platformu setkání a spočinutí. Nabídka je široká – příchozí mohli zakusit naši bohoslužbu a modlitby, vyslechnout něco z historie, finančně podpořit Hospic Sv. Jiří, prohlédnout si chrám, okusit nějakou dobrotu, zapálit svíci, napsat jména svých blízkých na vzpomínkové kartičky, něco nového se dozvědět…“noc kostelů 3

Druhým rokem zároveň ve Františkových Lázních probíhá společně s Nocí kostelů, které se účastní místní církevní objekty, i Muzejní noc. I před chrámem svaté Olgy bylo jedno ze stanovišť programu Muzejní noci, letos tematicky věnované osobnosti doktora Friedricha Boschana. „Spojení obou programů mi přijde jako úžasný nápad a probíhající aktivní spolupráce s Městským muzeem i dalšími dobrovolníky si nesmírně vážíme. Lokálně zaměřená osvěta věnovaná místní historii je důležitá, obzvláště je-li připraven program pro děti i dospělé. Město, ve kterém spolu lidé z různých profesí spolupracují a setkávají se, má obrovský potenciál, moc tomu fandím,“ dodává otec Metoděj.Noc kostelů 1