V Kynžvartu se k nebi vznesly balonky

V Lázních Kynžvart zahájili sezónu a oslavili Den dětí, k nebi se vznesly balonky. Žehnání pramenů se ujal opat Kanonie premonstrátů P. Filip Zdeněk Lobkowicz. Do nové sezóny popřál starosta města Miloslav Pernica, ředitel lázní Jan Ludvík a další vážení hosté.

Více fotografií z akce zde: https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/4359809V Kynžvartu se k nebi vznesly balonky

Organizátoři si připravili nejen pro ty nejmenší pestrý program, ve kterém nechyběla oblíbená pohádka, zábavné odpoledne s hasiči, aquazorbing, soutěže a mnoho dalších atrakcí.

Více fotografií z akce zde: https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/4359809V Kynžvartu se k nebi vznesly balonky