Za bobřími hrady a jarní květenou se vydají zájemci v sobotu

Návštěva bobřích hrází a hradů na Lesním potoce a určování časně jarních druhů rostlin. To vše je připravené na první květnovou sobotu. Vycházku lze spojit s další akcí v bývalé obci Pomezná, kam se bude připomínat 60 let od vyhlášení tvrze v Pomezné kulturní památkou. Sraz je v 10.30 hodin v Pomezí nad Ohří na točně MHD č. 4 u bývalé roty, tj. u vlakové zastávky. Průvodci budou Milena Prokopcová ze správy CHKO Český les a Jiří Brabec z chebského muzea.

Foto: www.ziratama.estranky.czbobr-na-stránky

Trasa: Pomezí nad Ohří, bývalá rota – po mostě přes vodní nádrž Skalka na červenou tur. značku – po značce k Lesnímu potoku (bobří hráze) – tvrz Pomezná – podél nádrže k signálce – po signálce k Ohři na Rathsam a zpět do Pomezí (délka cca 8 kilometrů; kromě cca 100 m velmi dobře schůdné a pro kočárky sjízdné cesty). Při projití celé trasy návrat do Pomezí kolem 15 hodin.

Kontakt: J. Brabec, tel.: 605 240 980

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu. Nezapomeňte svačinu, případně špekáčky!

Doprava tam: bus MHD č. 4 Cheb, aut. nádraží (10:10) – Pomezí nad Ohří (konečná zastávka, tj. točna 10:30) nebo vlak Cheb (10:27) – Pomezí nad Ohří (10:36).

Doprava zpět: bus MHD č. 4 Pomezí nad Ohří (13:30, 16:35) – Cheb, nádraží (13:50, 16:55) nebo vlak Pomezí nad Ohří (13:24, 15:24) – Cheb (13:33, 15:33).