V chrámu sv. Olgy je k vidění velikonoční příběh z Lega

V pravoslavném chrámu svaté Olgy ve Františkových Lázních je od středy k vidění malá tematická velikonoční Lego výstava. Z kostiček Lego je zde postaveno sedm zastavení inspirovaných nejdůležitějšími biblickými událostmi Velikonoc: Poslední večeří, Ježíšovým zatčením, odsouzením, ukřižováním a vzkříšením. O nápadu ztvárnit velikonoční příběh v kostičkách Lego jsme si povídali s duchovním správcem chrámu otcem Metodějem Koutem.IMG_0844 WEB

Jak vás napadlo ztvárnit příběh právě z kostiček stavebnice?

Jako malý jsem si nesmírně rád stavěl, moje děti po mně zdědily můj kufřík se stavebnicí. O Vánocích jsme v chrámu měli výstavu tradičních historických vyřezávaných betlémů a mne najednou napadlo, jak by ten příběh vypadal v nových kulisách, novém moderním provedení, tak, aby to poselství bylo stále živé a nějak blízko, na dosah. Všechny ty barevné kostičky, přišlo mi to najednou jako perfektní nápad. Řekl jsem si, že to vyzkouším v minimalistickém provedení právě o Velikonocích. Jinak se dá obecně říci, že kreativitu u farářského povolání považuji za velmi důležitou, snažím se být otevřený co nejvíce věcem… Stavebnici samu o sobě chápu jen jako prostředek, za pomoci kterého se může ztvárnit nějaký příběh… Líbí se mi i ten kontrast – tradiční chrám a v něm najednou ten příběh postavený z Lega…

Výstavka vyobrazuje sedm zastavení, jak dlouho vám stavba trvala?

Každý ten obraz tak 3,5 hodiny i s následným úklidem. Jsem sova, stavěl jsem nejčastěji v noci. Samotné „Vzkříšení“ jsem předělal dvakrát. Pak jsem to ukázal ženě, dala mi k tomu zpětnou vazbu, pár obrazů jsem upravil, doplnil zdrojovými pasážemi z Nového zákona. Na závěr zbývalo už jen obstarat vitrínu, kterou jsem minimalisticky poskládal za pomoci truhláře, sklenáře a vlastních sil.

Jak jste vybíral jednotlivé obrazy?

Přemýšlel jsem nad tím, ze kterých zásadních událostí se ten příběh skládá. Řekl jsem si, že cyklus musí logicky začínat ustanovením poslední večeře, pak tam musí být modlitba v Getsemanské zahradě, Jidášova zrada i jeho konec, soud před Pilátem, cesta na Golgotu, ukřižování a samotné Vzkříšení – tedy prázdný hrob.IMG_0834

Kolik stavebnice jste potřeboval?

Mimo svého kufříku jsem přikoupil dva velké kreativní boxy, problém byl s dostatečným množstvím postaviček, těch jsem dokoupil dva sety. Dopředu jsem si stanovil cenový strop, který nepřekročím. Výstavka by mohla být na oko „dokonalejší“, díky ještě většímu množství kostiček, případně i díky velkému modelářskému setu. To jsem ale nechtěl. Nedokupoval jsem už další sety, líbí se mi myšlenka, že lidé při sledování toho příběhu uplatní i svou fantazii. Pokud jsem měl pocit, že obrázek zachycuje všechny podstatné momenty, tzn. je dostatečně odkazující k biblickému příběhu, byl jsem spokojen.

Hrajete si se stavebnicí s dětmi často?

Máme stavebnici Systém a Duplo, během hodin náboženství využíváme Duplo kvůli tomu, že je ještě více abstraktní, děti z něj skládají společně na závěr hodiny vybraný biblický motiv. Mají krátký čas na to, aby ten obraz postavili, musejí hodně improvizovat a zapojovat svou fantazii, to se mi líbí. Kluci si ze Systému rádi stavějí roboty, dceři stavím malé panenky. Nedávno jsem podlehl takovému osobnímu přesvědčení, že děti potřebují k rozvoji i kuličkovou dráhu… Ale asi to bylo spíš takové moje přání z dětství (smích). I pomocí mála Duplo kostek se dá hrát řada mnemotechnických her napodobování, během kterých si děti trénují paměť a prostorovou představivost.

Kdy se mohou zájemci na výstavku podívat?

Chrám je otevřený každý den od 14:00 do 18:00, výstavka bude v chrámu k vidění do čtvrtka 5. dubna, v pátek v dopoledních hodinách pak bude z chrámu s největší pravděpodobností odnesena, pravoslavným křesťanům v tu dobu začínají letos Velikonoce a každý kousek místa bude během hojně navštěvovaných bohoslužeb potřeba.