Ve skalenské škole připravují na středu Den otevřených dveří

Škola ve Skalné je oblíbená mezi rodiči z celého regionu. Zájemci o prohlídku teď mají jedinečnou možnost dozvědět se o ní více na Dni otevřených dveří. Akce se uskuteční ve středu 21. března v době od 16 do 18 hodin.škola Skalná

Foto ze stránek https://www.firmy.cz/detail/359341-zs-skalna-skalna.html

Škola pro žáky nabízí řadu specifických učebních metod, jako například čtení formou Sfumato nebo výuku matematiky podle profesora Hejného. Hojně jsou využívány multimediální technologie i interaktivní tabule. Na počítačích se začínají žáci učit už v prvním ročníku. Mimiskalenským dětem město přispívá na dopravu, ale také na lyžařské výcviky i na exkurze. Pro děti v prvních až čtvrtých třídách jsou ve školní jídelně donášeny do tříd dopolední svačiny.

Základní škola ve Skalné se věnuje svým žákům ještě před nástupem do prvního ročníku. Koncem května a začátkem června probíhá „Škola nanečisto“. Na první setkání se dostaví rodiče spolu se svými dětmi. Společně si prohlédnou školu, seznámí se s budoucí paní učitelkou. Vzájemné představení probíhá vždy takovou formou, při které se aktivně zapojí všichni přítomní.

Druhého setkání „Školy nanečisto“ se účastní pouze budoucí prvňáčci. Společně s paní učitelkou plní úkoly, které by měli zvládnout předškoláci. Orientovat se v prostoru, rozeznat rozdíly mezi zdánlivě stejnými obrázky, zvuky, určit čeho je více, čeho méně. Po hodině „hraní“ si rodiče děti vyzvednout.

Na třetí setkání „Školy nanečisto“ přichází pouze rodiče, aby si převzali seznam pomůcek pro budoucí školáky. Na této schůzce jsou jim představeny výukové metody školy.

Nácvik čtení probíhá metodou SFUMATO. Jde o metodu poměrně mladou, která je založena na periferním vidění a na očním pohybu zleva doprava. Jednotlivá písmena jsou řazena tak, aby byla v co největším kontrastu. S jednotlivými písmeny jsou děti seznamovány sluchem, zrakem, hmatem, ale i chutí. Není nic krásnější než, že M chutná jako med. Písmenko E jako eskymo J

Matematika probíhá podle profesora Hejného. Jde o výuku pestrou, kdy se žáci učí pracovat ve skupině, hledat společně řešení, pomáhat si. Dívat se na matematiku jako na hru, ne jako na strašáka.

Základní škola je vybavena informační a multimediální technologií. Moderně vybavená počítačová učebna je využívána již od 1. ročníku. V jednotlivých učebnách jsou k dispozici interaktivní tabule.

K výuce jsou využívány moderní výukové programy.

Samozřejmostí jsou lyžařské a plavecké výcviky.

S výukou cizích jazyků souvisí výjezdy do zahraničí. Spolupracujeme s příhraničními německými školami. Vzájemná setkání probíhají několikrát během školního roku. Jedenkrát za dva roky  mohou žáci školy vycestovat do Londýna.

Pro děti z 1.-5. ročníku jsou k dispozici tři oddělení školní družiny. Zájemcům je nabízen zajímavý a atraktivní program i v době podzimních a jarních prázdnin.

Školní jídelna připravuje žákům školy i dopolední svačiny, které jsou pro 1.-4. ročník donášeny přímo ke třídám.

Zřizovatel město Skalná přispívá dojíždějícím žákům prvního ročníku na dopravu a na výukové materiály. Zároveň se podílí na úhradě dopravy na lyžařský výcvik a na exkurzi do Prahy pro 4. a 5. ročník.

Škola je zapojena do řady projektů, díky kterým se podařilo vybavit například učebnu fyziky.

Třídní schůzky formou individuálních pohovorů, kterých se účastní rodič, žák a pedagog se velice osvědčily. Umožňují se vzájemně lépe poznat a vytvářet tak prostředí vzájemné důvěry a respektu.

Prostory základní školy jsou využívány LŠU k výuce hry na hudební nástroj nebo k výuce zpěvu. Spolupráce probíhá i DDM v Lubech, který nabízí řadu kroužků. Například hudebně pohybový, mladý zdravotník, keramický kroužek neboť základní škola vlastní keramickou pec.

Velikost, umístění školy a vstřícný přístup zaměstnanců nabízí individuální přístup ke každému žákovi.

 

Martina Turečková