V rozinkách našli inspektoři nebezpečnou látku

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zakázala uvádět do oběhu Rozinky (ALBERT). Rozborem bylo zjištěno, že obsahuji ochratoxin A, látku, která je produkována plísněmi. Inspektoři nařídili neprodlené stažení výrobku z trhu.rozinky 2

Rozinky jsou v 200 gramovém balení s datem minimální spotřeby do 09.10.2018, šarže E15180017A, země původu Írán. Výrobcem potraviny je slovenská společnost Encinger SK, spol. s.r.o., Jadranská 13, Bratislava.

„Laboratorní rozbor u předmětné šarže potvrdil nadlimitní přítomnost látky ochratoxin A,“ informoval tiskový mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. „Zjištěné množství 29 mikrogramů na kilogram (μg/kg) téměř trojnásobně překročilo zákonem maximální povolené množství 10 μg/kg. Ochratoxin A je látka produkovaná plísněmi, která má v případě konzumace nežádoucí dopad na lidské zdraví,“ dodal.

Inspektoři vzorek závadné šarže odebrali v provozovně společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. a na základě výsledku laboratorního rozboru nařídili neprodlené stažení nevyhovující šarže ze všech poboček obchodního řetězce.

Inspekce informaci vložila do evropského systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF.

S kontrolovanou osobou SZPI zahájí správní řízení o uložení pokuty.rozinky