Výstava Egerland – Chebsko bude zahájena v mariánskolázeňském muzeu

Zahájení výstavy, přednáška i hudba pěveckého dua „Målaboum“ čeká na návštěvníky v mariánskolázeňském muzeu.  Akce se uskuteční v sobotu 3. března od 15 hodin. 

Foto: vystoupení skupiny MålaboumSeeberg o víkendu ožil zpěvem tancem, ale i pohádkami

V expozici muzea je vytvořena částečná rekonstrukce chebské světnice z bývalého hotelu Café Egerländer (dnes hotel Monty). Nově vystaven bude chebský malovaný nábytek a další zařízení vycházející z tradice tohoto regionu. K vidění budou i lidové kroje.

Do programu otevření výstavy je zařazena přednáška o Egerlandu – Chebsku, ve které se zájemci dozvědí mnoho zajímavých informací o místních zvycích, krojích a stavitelství. S egerlandským nářečím přítomné seznámí pěvecké duo „Målaboum“. Písně budou doprovázeny hrou na citeru.