Lunch Meat bez masa musí z trhu

Konzerva typu tzv. luncheon meat musí obsahovat minimálně 70 % masa. Tak praví příslušný právní předpis. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) proto nařídila stáhnout z trhu závažným způsobem falšovanou potravinu CANNED PORK LUNCHEON MEAT, LUNCH MEAT Ma Ling, Vepřový lunch. SZPI zahájí s kontrolovanou osobou správní řízení o uložení pokuty.Lanšmíd 1

„Skutečný obsah masa v kontrolované konzervě ale laboratorní rozbor stanovil na pouze 42,6 % hmotnosti výrobku,“ vysvětlil Pavel Kopřiva, mluvčí SZPI. „Inspektoři SZPI falšovanou potravinu podrobili kontrole v pobočce sítě prodejen NORMA k.s. v Praze. Z došetřování vyplynulo, že prodejce uváděl do oběhu celkem 52 800 ks závadné šarže potraviny,“ doplnil.lanšmíd 2

Popis výrobku: CANNED PORK LUNCHEON MEAT, LUNCH MEAT Ma Ling, Vepřový lunch. Hmotnost: 340 g. hotové jídlo – vhodné pro přímou spotřebu, minimální trvanlivost: 29.10.2017, šarže: LP-5 EJ29-1, výrobce: Shanghai Maling (czech) a.s., 417 57 Hrobčice 93, Česká republika.

lanšmíd 3