Lidé se podívají i do štoly pod hradem Vildštejnem

V pořadí již třetí geofyzikální a vulkanologické setkání se uskuteční v pátek 22. září ve Františkových Lázních a v sobotu 23. září ve Skalné. Odborníci zde široké veřejnosti vysvětlí, jak vznikají západočeská zemětřesení, jakým způsobem se měří a také, kolik vyhaslých sopek se na území Karlovarského kraje nachází. Vstup na přednášky je volný a není třeba se registrovat. Setkání se uskuteční pod záštitou ředitele Geofyzikálního ústavu Aleše Špičáka, starosty Františkových Lázní, Jana Kuchaře a starostky Skalné Rity Skalové.Seismologické-muzeum-ve-Skalné-se-rozrostlo-o-další-exponáty

„V pátek 22. září se setkání uskuteční od 10. hodin v sále Městského úřadu ve Františkových Lázních,“ sdělil seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze. „Návštěvníky seminářů seznámíme se základní seismickou sítí České republiky, lokální západočeskou seismickou sítí WEBNET i s aktuálním vývojem zemětřesné aktivity v západních Čechách. Dále jim předvedeme záznamy seismických účinků těžebních odpalů nedalekého kamenolomu v Polné, kde se začínají provádět trhací práce,“ přiblížil Milan Brož.

Významným tématem letošních seminářů bude básník a přírodovědec J. W. Goethe a jeho podíl na průzkumu sopky Komorní hůrky, neboť v tomto roce uplyne 180. výročí od dokončení Goetheho štoly.Největší-zemětřesení-na-Chebsku-vyděsilo-obyvatele-před-30-lety

„V rámci programu semináře ve Františkových Lázních počítáme s exkurzí k vulkánu Komorní hůrka, kde je možné již sestoupit přístupovou chodbou ke Goetheho štole do hloubky 5 metrů a dále se seznámit s informacemi o postupu dalších průzkumných prací. Bude provedena i ukázka modelu vulkanické erupce,“ podotkl seismolog Milan Brož.

Ve Skalné se setkání uskuteční v sále Kulturního domu v sobotu 23. září taktéž od 10. hodin.

„Kromě přednášky o měření zemětřesení a ochraně lázeňských pramenů, dostanou lidé možnost současně navštívit seismickou stanici Skalná ve štole pod hradem Vildštejn, která je součástí monitorovací sítě WEBNET a Geofyzikální muzeum. V muzeu budou představeny nové exponáty a promítnut nově natočený popularizační film o zemětřeseních v západních Čechách,“ podotkl Milan Brož.

VID