Noc kostelů a Muzejní noc ve Františkových Lázních nabídne prohlídky, procházku, soutěže i kino

V rámci Noci kostelů a Muzejní noci připravili organizátoři františkolázeňského muzea pro malé i velké návštěvníky večerní hru s názvem Františkolázeňské nebe. Zájemci navštíví několik stanovišť, na kterých se dozví zajímavé informace. Děti budou plnit úkoly a za jejich splnění budou odměněné.čtení muzeum akce na web

Ve Františkových Lázních se obě tyto tradice – Muzejní noc a Noc kostelů – v pátek 9. června propojí a město nabídne návštěvníkům vedle duchovních prožitků též možnost nahlédnout do své kulturněhistorické tradice.

Františkolázeňské nebe – večerní hra pro děti i dospělé

„Zveme děti i dospělé, zkrátka celé rodiny, na dobrodružnou večerní procházku po Františkových Lázních. Navštívíte šest stanovišť, na kterých se nejen dospělí dozvědí zajímavé informace, které mimo jiné využijí pro vyluštění tajenky,“ uvedla dokumentátorka františkolázeňského muzea Petra Polívková. Na děti čekají zábavné úkoly, za jejichž splnění dostanou odměnu. Trasa začíná i končí v Městském muzeu, kde se účastníci mohou od 17.30 do 19.30 hodin zaregistrovat a také se zde dozvědí všechny potřebné instrukce.

„Od sedmé večerní si účastníci soutěže mohou u táborového ohně na zahradě Městského muzea opéci buřta a od 20.45 hodin přijde na scénu letní kino a snímek „Stvoření světa“, který jistě potěší malé i velké. Při čekání na kino bude pro děti připravena dílnička,“ doplnila Petra Polívková.

Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, jež má široké veřejnosti umožnit nezávazné setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou po celé střední Evropě zpřístupněny kostely různých křesťanských společenství, konají se koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení.

Rovněž muzejní noci patří již řadu let nejen ve velkých evropských metropolích k oblíbeným způsobům prezentace kulturního dědictví obzvlášť atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.

Muzejní noc v rámci Festivalu muzejních nocích Asociace muzeí a galerií

Od 16:00              Vernisáž výstavy děl žáků výtvarného oboru ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně

16:00 – 23:00     Volný vstup do expozic muzea

„Františkolázeňské nebe“ – večerní hra pro děti i dospělé

Zveme děti i dospělé, zkrátka celé rodiny na poutavou večerní procházku po Františkových Lázních. Navštivte chrámy a sakrální památky města, splňte drobné úkoly a získejte nejen zajímavé znalosti, ale také malé odměny.

17:30 – 19:30     Registrace účastníků v Městském muzeu, kde se nachází start i cíl soutěžní trasy

Od 19:00              Občerstvení pro účastníky hry u táborového ohně v zahradě muzea

Od 20:45              Noční pohádkové kino – večerní promítání pro děti i dospělé v zahradě muzea

Audience u císaře Františka Josefa I.

O vyznamenání slavného františkolázeňského architekta se postará sám císař.

21:30, expozice muzea

Městské muzeum Františkovy Lázně
(Hlavní budova v Dlouhé ulici č. 194/4)

Františkovy Lázně, Chrám svaté kněžny Olgy

17:15 24:00 Během celého večera bude možno prohlédnout si chrám

Návštěvníci mohou zapálit svíčku za zdraví, za zesnulé apod., nabrat a odnést si domů svěcenou vodu, na vzpomínkový list mohou napsat křestní jména svých blízkých, za které budou na konci večera v chrámu proneseny knězem přímluvné modlitby.

17:30 18:15 Večerní bohoslužba se zpěvy duchovních písní

Zpívá chrámový komorní sbor chrámu svaté Olgy.

18:45 19:15 75. výročí heydrichiády – mučednická smrt vladyky Gorazda

Vladyka Gorazd byl prvním biskupem české pravoslavné církve. Byl popraven nacisty za ukrývání vykonavatelů atentátu na R. Heydricha v kryptě pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze.

19:45 20:30 Komentovaná prohlídka chrámu

Otec Metoděj představí jednotlivé části chrámu, včetně nejdůležitějších bohoslužebných předmětů, a popovídá o historii a současnosti chrámu. Ochutnávka bohoslužebného vína a tzv. koliva – tradičního svěceného pokrmu z obilí, oříšků a ovoce.

21:45 22:30 Komentovaná prohlídka chrámu

Otec Metoděj představí jednotlivé části chrámu, včetně nejdůležitějších bohoslužebných předmětů, a popovídá o historii a současnosti chrámu. Ochutnávka bohoslužebného vína a tzv. koliva – tradičního svěceného pokrmu z obilí, oříšků a ovoce.

23:30 23:45 Závěrečná modlitba s přímluvami za zdraví a pokoj návštěvníků i jejich blízkých

Otec Metoděj se pomodlí krátké modlitby (tzv. moleben) za zdraví, i za pokoj zesnulých, během kterých vzpomene všechna křestní jména, která návštěvníci Noci kostelů zapsali na vzpomínkové kartičky.