Video: Ohlédnutí za ZUŠ Open – Cheb 2017

ZUŠ open – Celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Ohlédnutí za akcí v Chebu. Celostátní happening základních uměleckých škol (ZUŠ) ve veřejném prostoru.zuš 2

Program pro širokou veřejnost po celé České republice. Hudba, tanec, divadlo, výstavy v podání malých umělců v malých i velkých městech. Den oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání. Prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci nejmladší generace.

Cíle ZUŠ Open

Zviditelnění práce a aktivit ZUŠ v rámci celorepublikové mediální kampaně.

Prezentovat celou šíři umění a života uměleckých škol mimo obvyklý rámec a prostory škol. Zapojit v jeden den do spolupráce co nejvíce uměleckých škol a podpořit jejich vzájemnou komunikaci v rámci regionu. Posílit respekt základních uměleckých škol.

 

Video a foto: Milan Daněk