Alternativní zaměstnávání má v DHL zelenou, umožňuje práci vězňům

Společnost DHL Supply Chain, vedoucí logistická společnost na českém trhu, podporuje projekt zaměstnávání vězňů v České republice, jež je prioritou české vlády a dlouhodobým cílem Ministerstva spravedlnosti vytyčeným v rámci Koncepce vězeňství do roku 2025. Poskytování pracovního uplatnění osobám, které vykonávají trest odnětí svobody, přináší výhody všem zúčastněným stranám: vězňům, zaměstnavateli i celé společnosti. Společnost DHL Supply Chain po úspěšné první fázi projektu, v níž jsou zaměstnáváni odsouzení z věznice v Kynšperku nad Ohří, pokračuje v rozšíření tohoto konceptu i do dalších regionů České republiky.DHL

„DHL se neustále snaží vyhledávat různé možnosti alternativního zaměstnávání. Naše nabídka práce vězňům je prospěšná jak pro ně, tak pro celou společnost. Pro nás je to zároveň zajímavá příležitost, jak řešit nedostatek potenciálních zaměstnanců na českém trhu práce,“ říká Gabriela Kahounová, personální ředitelka ve společnosti DHL Supply Chain. „DHL podporuje snahu o účinnější integraci vězňů do společnosti tím, že nabízí pracovní příležitosti mimo věznici. Jsme přesvědčeni, že je důležité poskytnout účastníkům programu dobrou perspektivu zaměstnání.“

 „Zaměstnávání vězňů je jedním ze stěžejních prostředků resocializace vězňů. Řada vězňů má jen minimální, nebo téměř žádné pracovní zkušenosti a návyky. Zapojením do pracovního procesu si tyto návyky mohou vybudovat, upevnit a naučí se vnímat práci jako legální prostředek k zajištění obživy. Navíc díky výdělku ve výkonu trestu mohou plnit své závazky, jako je vyživovací povinnost, náhrady škod způsobených trestnou činností a v neposlední řadě i úhrady nákladů výkonu trestu odnětí svobody. V konečném součtu tedy toto vše znamená výchovu k řádnému, soběstačnému a odpovědnému způsobu života po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody,“ říká vrchní rada plk. Mgr. Martin Klapper, ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří.