Secondary Group Team Soldiers, jednotka, která klade důraz na týmovou soudržnost

Tým SOLDIERS vznikal postupem od roku 2002 až do úplné podoby, v jaké je dnes. Tento tým se do této finální podoby dokázal poskládat v roce 2004 a během této i další doby se věnoval především tréninkům. Airosftové akce byly příležitostí, kde vyzkoušet nabité zkušenosti, ale tréninky byly sestavovány jako reálné modelové situace, které měly za cíl si osvojit dovednosti v krizových situacích a jejich taktické řešení.sgts 2

Četnost, které se ale mohl věnovat Norco, dosahovala daleko většího procenta, a tak se rozhodl náborovat další osoby, které dnes tvoří jednotku S.G.T.S, druhý tým Soldiers. Dnes je působnost jednotky po celém Karlovarském kraji, Praze a Ostravě. Jednotka vždy kladla velký důraz na týmovou soudružnost, která se měla podobat druhé rodině. Tato hlavní náplň zůstala zachována dodnes. A aby se jednotka více dostala mezi lidi, rozhodli se členové vytvořit organizaci pod stejným názvem, který je oficiálně S.G.T.S. z.s.SGTS 1

Spolek je dobrovolnou organizací občanů, kteří se sdružili s cílem za použití simulačních prostředků airsoftu docílit získávání tělesné a psychické otužilosti, užitečných vědomostí, silných prožitků, budování vztahů v kolektivu vč. vztahu k ostatním účastníkům. Dnes je jednotka na vyšší úrovni a trénuje více reálné situace, jako je aktivní střelec, ujíždějící pachatel ve vozidle nebo také pachatel s rukojmími ve vlaku a mnoho dalších výcviků i za pomoci jak bývalých členů AČR a POLICIE, tak i přítomných. Organizace se také zabývá zábavními, vzdělávacími, kulturními, sportovními a jinými mimoškolními aktivitami.sgts 3

Vedení mládeže k uznávání autorit, pořádku a disciplíny. Pořádání a účast na airsoftových akcích. Podpora mládeže k utváření hrdosti na vojenské a národní tradice, posilování branného vědomí a budování odpovědnosti za obranu vlasti. Naši členové jsou také certifikovaní zdravotníci první pomoci a zapojují se do hledání pohřešovaných osob. Dále spolupracujeme s organizacemi stejného nebo podobného zaměření: TRAICONT, TRON, 112 ÚKULOVÉ USKUPENÍ, PMC WOLF MOST, Sbor dobrovolných hasičů Cheb Háje, Český červený kříž Cheb

Předseda spolku Jaroslav kolouch (velitel jednotky SC-01 Norco)