Nebezpečná hračka: Řehtací pytlík může poškodit zdraví dítěte

Další nebezpečnou hračku odhalili inspektoři České obchodní inspekce (ČOI). Jedná se o řehtací pytlík. Zvukové hračky jsou mezi dětmi velice oblíbené, jejich nákup by však měl být uvážený a je vždy vhodné si zkontrolovat, zda hračka splňuje všechny bezpečnostní požadavky. Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje trh s hračkami a zjistila, že na trhu v nabídce je hračka „řehtací pytlík na baterie,“ která představuje pro děti zdravotní riziko.chechtací pytlík

Foto: Originál výrobek při prodeji

Jedná o textilní sáček s vyobrazeným rozesmátým obličejem, je zavázán textilní šňůrkou s jedním lehce rozvazatelným uzlem a uvnitř je plastová krabička s mechanismem napájeným knoflíkovými bateriemi. Po zmáčknutí v místě nosu vydává hračka hlasité chechtání. Výrobek je distribuován v igelitovém sáčku, na kterém je pouze nalepená papírová etiketa s nedostatečnými identifikačními údaji.

Hlavním důvodem nebezpečnosti hračky je to, že nevyhověla bezpečnostním požadavkům NV č. 86/2011 Sb., konkretizovaným v harmonizované normě ČSN EN 62115 – Elektrické hračky – Bezpečnost., která mimo jiné uvádí, že „knoflíkové články a baterie typu Ri nesmějí být přístupné bez použití nástroje, pokud kryt jejich prostoru nemůže být otevřen pouze po provedení nejméně dvou současných na sobě nezávislých pohybů.“

U této hračky po pouhém rozvázání textilní šňůrky, je možné ze sáčku vyndat hrací krabičku, ve které jsou umístěny 3 knoflíkové baterie. Tato krabička není nijak zajištěna a baterie lze lehce vyjmout. Nelze vyloučit, že při běžném a obvyklém způsobu používání dítě rozváže textilní šňůrku a vyjme knoflíkové články z plastové krabičky. V případě požití či vdechnutí těchto článků hrozí dětem újma na zdraví.