SOOS má co nabídnout v jakékoliv roční době

Unikátní přírodní rezervace, která se nachází 13 kilometrů od Chebu, má co nabídnout i v zimě. Celkem 1,2 kilometru dlouhá naučná stezka provede návštěvníky po dně vyschlého jezera, kde je možné spatřit tzv. mofety – bahenní sopky. 

OLYMPUS-DIGITAL-CAMERANaučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou (minerální) vodu. Dnes zde najdeme evropskou raritu – tzv. křemelinový štít – nahromaděnou křemelinu ze schránek jezerních řas rozsivek usazených na dně jezera. Je to „měsíční“ krajina rozbrázděná erozí a pokrytá žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí. V rezervaci žije řada chráněných živočichů a roste zde množství mokřadních a slanomilných rostlin

Přírodní rezervace SOOS se oficiálně otevře příští týden 18. března

od 18. 3. do 19. 11. denně:

březen  10:00 – 16:30 hodin

duben  9:00 – 16:30 hodin,

sobota + neděle 9:00 – 17:30 hodin

květen – 9:00 – 17:30 hodin

červen  9:00 – 17:30 hodin,

sobota + neděle 9:00 – 18:30 hodin

červenec, srpen  9:00 – 18:30 hodin

září  9:00 – 17:30 hodin

říjen  9:00 – 16:30 hodin

listopad 10:00 – 16:30 hodin