Aktuální epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v Karlovarském kraji

Počty akutních respiračních infekcí (dále jen „ARI“) v Karlovarském kraji vychází z týdenních hlášení praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech a jednotlivých věkových skupinách.  V 4. kalendářním týdnu 2017 byl zaznamenán oproti 3. kalendářnímu týdnu 2017 vzestup počtu ARI ve všech věkových skupinách, zejména mezi školními a předškolními dětmi. Nemocnost v jednotlivých věkových skupinách v Karlovarském kraji a celkovou nemocnost v ČR uvádí následující tabulka č. 1.ž nemocnost chřipka konec ledna

Nejvyšší nemocnost ARI v 4. kalendářním týdnu 2017 byla v okrese Cheb (1504 nemocných na 100 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Sokolov (1407 nemocných na 100 000 obyvatel), v okrese Karlovy Vary byla nemocnost 1441 na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k vzestupu počtu ARI ve všech třech okresech, a to o 51,5 % v okrese Karlovy Vary, o 35,7 % v okrese Sokolov a o 39,5 % v okrese Cheb.

V 4. kalendářním týdnu 2017 bylo v Karlovarském kraji hlášeno 6 potvrzených případů chřipky. V letošní sezóně 2016/2017 evidujeme v Karlovarském kraji celkem 35 potvrzených případů chřipky (22 z okresu Karlovy Vary, 9 z okresu Sokolov a 4 z okresu Cheb), a to 3 ve věkové skupině 0-5 let, 3 ve věkové skupině 6-14 let, 3 ve věkové skupině 15-24 let, 7 ve věkové skupině 25-64 let a 19 ve věkové skupině nad 65 let věku. Celkem 17 případů bylo zaznamenáno u žen a 18 případů u mužů. Celkem 6 případů bylo zachyceno v rámci surveillance chřipky a dalších respiračních viróz, které zajišťuje KHS Karlovarského kraje ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři v kraji a se SZÚ Praha. Laboratorně byla potvrzena 29x chřipka A a 6x chřipka A(H3N2). Ve 3 případech (2x žena – 62 let a 73 let, muž 70 let) měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky a museli být hospitalizováni na ARO, 7 pacientů bylo hospitalizováno na JIP (nejednalo se však o chřipku s klinicky závažným průběhem), 11 pacientů bylo hospitalizováno na standardních odděleních a u 14 pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace. Žádný z pacientů nezemřel. Celkem 13 pacientům byla podána antivirotika. V 28 případech pacienti negovali očkování proti chřipce, v 1 případě se nepodařila očkovací anamnéza zjistit a 6 nemocných pacientů bylo očkováno proti chřipce.