Křesťané v Chebu poděkovali za společné dobré dílo a poprosili o vzájemné smíření

Ekumenická bohoslužba při příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů se uskutečnila v pátek 20. ledna v prostorách modlitebny Církve československé husitské. Bohoslužby se zúčastnili duchovní i věřící sborů, farností i církevních obcí podílejících se na chebské ekumeně.Křesťané v Chebu poděkovali za společné dobré dílo a poprosili o vzájemné smíření

Více fotografií ve fotogalerii zde:https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/2616255

Tématem tradiční lednové bohoslužby byl biblický citát: „Kristova láska nás nutí…“ Bohoslužbou provázel v roli hostitele husitský farář Lukáš Bujna. Prosby za chebskou nemocnici i Hospic sv. Jiří v Chebu pronesl otec Metoděj Kout z Pravoslavné církevní obce ve Františkových Lázních, který poté zazpíval krásnou večerní modlitbu „Světlo tiché“. Kázání pronesl farář Českobratrské církve evangelické Petr Tomášek. Ve svém zamyšlení upozornil, že smíření je předně příležitostí a výzvou hledat pokoj a smíření s Bohem uvnitř sebe sama. Nalezené smíření s Bohem nám pak dává sílu obstát v těžkých životních zkouškách a tento mír a pokoj přinášet našim bližním. Prosby za smíření celé církve pronesli farní vikář Richard Polák z Římskokatolické farnosti Cheb a kazatelé obou sborů Bratrské jednoty baptistů v Chebu David Sláma a Martin Stepanenko. Na závěr se všichni přítomní pomodlili modlitbu Páně „Otče náš“, která je nejrozšířenější křesťanskou biblickou modlitbou. Bohoslužba byla zakončena symbolickým zapálením svic jako obrazu vyslání a výzvy pro každého z přítomných pomáhat smíření přinášet a šířit uvnitř svých mateřských církví i celému světu.

Otec Metoděj Kout z pravoslavné církve k bohoslužbě dodává: „Je to určitě dobrá zpráva, že se duchovní z různých církví dokážou společně sejít a poprosit o smíření, s vděčností poděkovat Bohu za dobré dílo, kterým církve v Chebu a okolí slouží navenek. Rozhodně je za co děkovat, je tu Farní charita Cheb, která vedle celé řady aktivit mimo jiné spoluzakládala a stále finančně podporuje Hospic sv. Jiří, je tu mateřská školka Diakonie CČE, fungující kaplanská služba v nemocnici, hospici, domovech seniorů i vězení, bezbariérový klub baptistů pro děti, funguje pomoc lidem v krizových situacích, ale zároveň i řada kulturních aktivit, na kterých se církve podílejí, od pořádání koncertů po péči a zpřístupnění kulturních památek širokému okruhu návštěvníků.“

Ekumenické bohoslužby se účastnilo přibližně 50 návštěvníků, celý výtěžek sbírky bohoslužby byl určen na provoz Hospice sv. Jiří v Chebu.