Aktuální epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v Karlovarském kraj

Počty akutních respiračních infekcí (dále jen „ARI“) v Karlovarském kraji vychází z týdenních hlášení praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech a jednotlivých věkových skupinách. 

V 3. kalendářním týdnu 2017 byl zaznamenán oproti 2. kalendářnímu týdnu 2017 pokles počtu ARI ve všech věkových skupinách s výjimkou věkové skupiny školních dětí. Nemocnost v jednotlivých věkových skupinách v Karlovarském kraji a celkovou nemocnost v ČR uvádí následující tabulka č. 1. Vývoj ARI v Karlovarském kraji v sezóně 2016/2017 v jednotlivých věkových skupinách uvádí graf č. 1 a dlouhodobý trend graf č. 2.

Tabulka č. 1 – Nemocnost ARI v Karlovarském kraji a ČR v přepočtu na 100 000 obyvatel v 3.KT 2017ž tabulka chřipka 1

 

Nejvyšší nemocnost ARI v 3. kalendářním týdnu 2017 byla v okrese Cheb (1078 nemocných na 100 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Karlovy Vary (951 nemocných na 100 000 obyvatel), v okrese Sokolov byla nemocnost 1037 na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k vzestupu počtu ARI v okresech Karlovy Vary o 3,0 % a v okrese Cheb o 4,4 %, v okrese Sokolov byl zaznamenán pokles ARI o 6,2 %.

Od 10. 01. 2017 je vyhlášen poskytovatelem zdravotních služeb zákaz návštěv v nemocnici v Karlových Varech a v nemocnici Cheb. Poskytovatelé sociálních služeb vyhlásili zákaz návštěv v Domově pro seniory Stará Role, Závodu míru 94 od 30. 12. 2016 a v Domově pro seniory Cheb, Mírová 6 od 12. 01. 2017. V období 19. – 20. 01. 2017 bylo z důvodu vysoké absence žáků a nemocnosti pedagogů vedením Základní školy Jáchymov vyhlášeno ředitelské volno i přes doporučení KHS na přerušení výuky min. na 7 dnů.

Graf č. 1 – Nemocnost ARI v Karlovarském kraji v jednotlivých věkových skupinách v období od 30.KT 2016  do 3.KT 2017ž tabulka Graf 1

Graf č. 2 – Dlouhodobý vývoj nemocnosti ARI v Karlovarském kraji v letech 2013–2017ž tabulka graf 2

V 3. kalendářním týdnu 2017 bylo v Karlovarském kraji hlášeno 7 potvrzených případů chřipky. V letošní sezóně 2016/2017 evidujeme v Karlovarském kraji celkem 29 potvrzených případů chřipky (17 z okresu Karlovy Vary, 8 z okresu Sokolov a 4 z okresu Cheb), a to 3 ve věkové skupině 0-5 let, 3 ve věkové skupině 6-14 let, 2 ve věkové skupině 15-24 let, 6 ve věkové skupině 25-64 let a 15 ve věkové skupině nad 65 let věku. Celkem 12 případů bylo zaznamenáno u žen a 17 případů u mužů. Celkem 6 případů bylo zachyceno v rámci surveillance chřipky a dalších respiračních viróz, které zajišťuje KHS Karlovarského kraje ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři v kraji a se SZÚ Praha. Laboratorně byla potvrzena 23x chřipka A, 4x chřipka A(H3N2) a 2x chřipka A(H3). Ve 3 případech (2x žena – 62 let a 73 let, muž 70 let) měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky a museli být hospitalizováni na ARO, 5 pacientů bylo hospitalizováno na JIP (nejednalo se však o chřipku s klinicky závažným průběhem), 9 pacientů bylo hospitalizováno na standardních odděleních a u 12 pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace. Žádný z pacientů nezemřel. Celkem 9 pacientům byla podána antivirotika. V 24 případech pacienti negovali očkování proti chřipce a 5 nemocných pacientů bylo očkováno proti chřipce.

Proočkovanost proti chřipce v Karlovarském kraji je dlouhodobě na nejnižší úrovni v ČR. V letošní sezóně 2016/2017 bylo zatím očkováno proti chřipce 2,64 % obyvatel v Karlovarském kraji, což je méně než v sezóně 2015/2016, kdy byla proočkovanost 3,06 %. Nejvíce osob je očkováno ve věkové skupině nad 65 let, zejména osob s chronickými onemocněními v anamnéze. Počty očkovaných osob jsou poskytovány očkujícími praktickými lékaři a lékaři očkovacích center v kraji a průběžně zaznamenávány – přehled není zatím kompletní