Hospic Sv. Jiří má za sebou třetí rok poskytování služeb na Chebsku

Obecně prospěšná společnost Hospic Sv. Jiří poskytuje své služby na Chebsku od února roku 2014. V prvním roce pomohl 39 nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám, v druhém roce 36 umírajícím.

Hospic sv. Jiří
Hospic sv. Jiří

„V minulém roce jsme zaznamenali velký nárůst poptávky po službách mobilního hospice, kdy se počet klientů vyšplhal na 78, což je více než dvojnásobně větší počet než v roce 2015,“ uvedla ředitelka Hospice Sv. Jiří Alena Votavová. „Služby mobilního hospice jsme schopni poskytovat od Aše po Mariánské Lázně, na naše služby v Karlovarském kraji navazuje Domácí hospic Motýl a v Plzeňském kraji již rok fungující naše další provozovna v Tachově,“ řekla.

Klientem Hospice se může stát člověk, který má pečující osobu, která s ním bude doma 24 hodin denně, nemusí to být nutně rodinný příslušník nebo kamarád, ale může se jednat také o placenou službu. Po setkání se sociální pracovnicí a vyjasnění, co hospic nabízí, se uskuteční první návštěva v rodině nemocného, které se účastní lékař, zdravotní sestra a sociální pracovnice. Služby hospice jsou dostupné 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, včetně všech svátků. Kromě služeb lékaře, zdravotních sester a sociální pracovnice jsou k dispozici umírajícím i pečujícím osobám duchovní, psycholožka a dobrovolníci.

„Protože v minulém roce došlo k velkému nárůstu klientů Hospice, navýšili jsme od ledna 2017 počet pracovníků,“ upřesnila Alena Votavová. V současné době se na přímé práci s klienty podílí zdravotní sestry na 2,2 úvazku a 3 sestry na dohody o provedení práce (DPP), jeden lékař s atestací v paliativní medicíně (DPP) a dva lékaři s dobrovolnickou smlouvou, dále sociální pracovnice, duchovní, psycholog, dobrovolníci a v případě potřeby také poradkyně pro pozůstalé.

„Co se týká dobrovolnické služby, tak máme několik dobrovolníků, kteří se zapojují do služby v přímé péči, tzn., že vypomáhají přímo u nemocných doma. Velká část dobrovolníků pomáhá také na benefičních akcích hospice. Kdyby nebylo dobrovolníků, nemohly by se benefice ve prospěch hospice uskutečňovat,“ doplnila ředitelka.  Pokud by se chtěl někdo další přidat k partě dobrovolníků, kteří bezplatně pomáhají, ať už v rodinách nebo na akcích, mohou se obrátit na Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb (tel: 731 619 729).

Kromě benefičních akcí, které jsou velkým zdrojem financí pro Hospic Sv. Jiří, získává organizace další finance na provoz prostřednictvím individuálních dárců – pravidelných i jednorázových, od firemních dárců, nadací a nadačních fondů, z veřejných rozpočtů měst, obcí, kraje a od neziskových organizací.

Číslo účtu, na který mohou zájemci zaslat finanční částku. Buď jednorázově nebo formou trvalého příkazu: 2000 653 844 / 2010