Aktuální epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v Karlovarském kraji

Počty akutních respiračních infekcí (dále jen „ARI“) v Karlovarském kraji vychází z týdenních hlášení praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech a jednotlivých věkových skupinách.  V 2. kalendářním týdnu 2017 byl zaznamenán oproti 1. kalendářnímu týdnu 2017 vzestup počtu ARI ve všech věkových skupinách. Nemocnost v jednotlivých věkových skupinách v Karlovarském kraji a celkovou nemocnost v ČR uvádí následující tabulka č. 1. Vývoj ARI v Karlovarském kraji v sezóně 2016/2017 v jednotlivých věkových skupinách uvádí graf č. 1 a dlouhodobý trend graf č. 2.

Tabulka č. 1 – Nemocnost ARI v Karlovarském kraji a ČR v přepočtu na 100 000 obyvatel v 2.KT 2017A epidemie tab 1

 

Nejvyšší nemocnost ARI v 2. kalendářním týdnu 2017 byla v okrese Sokolov (1106 nemocných na 100 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Karlovy Vary (923 nemocných na 100 000 obyvatel), v okrese Cheb byla nemocnost 1033 na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k vzestupu počtu ARI ve všech třech okresech, a to o 39,0 % v okrese Karlovy Vary a o 36,5 % v okrese Sokolov a o 27,2 % v okrese Cheb.

Od 10. 01. 2017 je vyhlášen poskytovatelem zdravotních služeb zákaz návštěv v nemocnici v Karlových Varech a v nemocnici Cheb. Poskytovatelé sociálních služeb vyhlásili zákaz návštěv v Domově pro seniory Stará Role, Závodu míru 94 od 30. 12. 2016 a v Domově pro seniory Cheb, Mírová 6 od 12. 01. 2017.

Graf č. 1 – Nemocnost ARI v Karlovarském kraji v jednotlivých věkových skupinách v období od 30.KT 2016  do 2.KT 2017a epidemie graf 1

 

 

Graf č. 2 – Dlouhodobý vývoj nemocnosti ARI v Karlovarském kraji v letech 2013–2017a epidemie graf 2

V 2. kalendářním týdnu 2017 bylo v Karlovarském kraji hlášeno 8 potvrzených případů chřipky. V letošní sezóně 2016/2017 evidujeme v Karlovarském kraji celkem 22 potvrzených případů chřipky (14 z okresu Karlovy Vary, 5 z okresu Sokolov a 3 z okresu Cheb), a to 3 ve věkové skupině 0-5 let, 1 ve věkové skupině 6-14 let, 2 ve věkové skupině 15-24 let, 5 ve věkové skupině 25-64 let a 11 ve věkové skupině nad 65 let věku. Celkem 8 případů bylo zaznamenáno u žen a 14 případů u mužů. Celkem 4 případy byly zachyceny v rámci surveillance chřipky a dalších respiračních viróz, které zajišťuje KHS Karlovarského kraje ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři v kraji a se SZÚ Praha. Laboratorně byla potvrzena 20x chřipka A a 2x chřipka A(H3N2). V 1 případě (žena ve věkové skupině 25-64 let) měla pacientka klinicky závažný průběh chřipky a musela být hospitalizována na ARO, 3 pacienti byli hospitalizováni na JIP (nejednalo se však o chřipku s klinicky závažným průběhem), 8 pacientů bylo hospitalizováno na standardních odděleních a u 10 pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace. Žádný z pacientů nezemřel. Celkem 5 pacientům byla podána antivirotika. V 18 případech pacienti negovali očkování proti chřipce a 4 nemocní pacienti byli očkováni proti chřipce.

Proočkovanost proti chřipce v Karlovarském kraji je dlouhodobě na nejnižší úrovni v ČR. V letošní sezóně 2016/2017 bylo zatím očkováno proti chřipce 2,54 % obyvatel v Karlovarském kraji, což je méně než v sezóně 2015/2016, kdy byla proočkovanost 3,06 %. Nejvíce osob je očkováno ve věkové skupině nad 65 let, zejména osob s chronickými onemocněními v anamnéze. Počty očkovaných osob jsou poskytovány očkujícími praktickými lékaři a lékaři očkovacích center v kraji a průběžně zaznamenávány – přehled není zatím kompletní.