V Aši hledají osobnost města

Město Aš vyhlašuje anketu Osobnost města Aše. Počínaje letošním rokem bude jednou za dva roky udělováno ocenění Osobnost města Aše jednotlivcům nebo kolektivům, jako projev uznání a poděkování za jejich činnost, přínos městu, reprezentaci města či za mimořádný počin.logo-Aše

Pravidla pro udělování ocenění Osobnost města Aše včetně nominačního formuláře jsou k dispozici na odboru školství, kultury a sportu MěÚ Aš, který je garantem vyhlášení ankety, nebo v elektronické podobě níže.

Ocenění bude uděleno v oblastech:

Kultura

Sport

Školství

Mimořádný počin

 Pro podání nominace je nutné vyplnit formulář (návrh na udělení ocenění Osobnost města Aše) a doručit jej do 28. února 2017 písemně na adresu Městský úřad Aš, odbor školství, kultury a sportu, Kamenná 52, 352 01 Aš, v elektronické podobě na e-mailovou adresu: podatelna@muas.cz nebo prostřednictvím datové schránky: 5nubqy8.

Posouzení návrhů v příslušných komisích a schválení návrhů v orgánech města proběhne v měsíci březnu a dubnu. Ocenění budou předána při slavnostní příležitosti.