Pokuta pro město Cheb je platná

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj zamítl rozklad zadavatele proti rozhodnutí o nezákonném postupu města Chebu v zadávacím řízení „Turistické využití levého břehu Ohře“ a potvrdil tak uloženou pokutu ve výši 300 000 Kč.lavička 2 na web

„Město Cheb se dopustilo porušení zákona o veřejných zakázkách, když v zadávací dokumentaci uvádělo odkazy na konkrétní výrobky, například u laviček, stojanu na kola, pítek, informačních tabulí, odpadkových košů a dalších položek,“ sdělil předseda ÚOHS Petra Rafaje. „Uvádění specifických označení zboží je přitom zákonem zakázáno, neboť jsou tak znevýhodněni dodavatelé, kteří nabízejí technicky obdobné řešení, nikoliv však přímo požadovaný konkrétní výrobek. Postup zadavatele pak mohl mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.“

„Město Cheb nebylo zpracovatelem a zadavatelem zakázky na výběrové řízení. Zadavatelem veřejné zakázky dle projektové dokumentace zakázky „Turistické využití levého břehu Ohře“ byla na základě objednávky města Chebu firma Veřejné zakázky s.r.o,“ uvedl místostarosta Chebu Pavel Hojda. „S ohledem na to, že se domníváme, že zadávací firma postupovala dle zákona o veřejných zakázkách, požádalo vedení města Chebu firmu Veřejné zakázky s.r.o. o jejich stanovisko k rozhodnutí UOHS. Na základě stanoviska firmy se vedení města rozhodne o dalším postupu. Protože se současné vedení města oprávněně domnívá, že i minulé vedení města neporušilo zákon, a nemělo by z uvedeného důvodu souhlasit s uloženou pokutou, bude na základě stanoviska firmy Veřejné zakázky s.r.o. rozhodovat o dalším právním postupu tak, aby byly hájeny zájmy města Chebu,“ doplnil Pavel Hojda.