Adventní koncert pro hospic potěšil posluchače a pomůže potřebným

Na třetí adventní neděli se uskutečnil v kostele svatého Mikuláše koncert na podporu služeb Hospice sv. Jiří. Přítomné potěšilo vystoupení sboru Chorus Egrensis, kteří si kromě vánočních písní připravili také živý betlém.Adventní koncert pro hospic potěšil posluchače a pomůže potřebným

„Na koncertu se vybralo 11 098 korun. Částku ještě zdvojnásobí nadace Divoké husy,“ uvedla ředitelka Hospice sv. Jiří Alena Votavová. „Výtěžek bude věnován na nákup léků, zdravotnického materiálu a pomůcek,“ doplnila. Na akci se podíleli také dobrovolníci, kteří zajišťovali nejen průběh koncertu, ale také nabízeli svoje výrobky. „Dobrovolnicí hospice jsem prakticky od počátku. Líbí se mi smysl této služby a myslím si, že spousta lidí se bojí mluvit o smrti, a o umírání obecně. Proto vítám službu, která se tímto zabývá, a jsem ráda, když mohu jakkoli pomoci,“ řekla Jana Třísková, jedna z dobrovolnic. „Hospic je pro mě velmi smysluplná služba, s ostatními dobrovolníky se cítím jako ve vlastní rodině, řekla.

Pro ty, kteří se nemohli koncertu zúčastnit, přinášíme slova pronesená dobrovolnicemi Janou Třískovou a Andreou Kafkovou na adventním koncertu:

Když nás Alenka oslovila, zda bychom zde neřekly pár závěrečných vět, doslova nás tím zaskočila. Chvíli jsme i uvažovaly o neúčasti na této akci. Ale jelikož jsme statečné a z boje neutíkáme, máte tu čest si nás dnes poslechnout. Posláním Hospice je poskytovat zdravotní, psychickou, sociální a spirituální podporu umírajícím, aby mohli závěr svého života prožít pokud možno se svými nejbližšími v domácím či domovů podobném prostředí tak, že toto období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života. Velmi si vážíme práce paní ředitelky a její asistentky, sociálních pracovnic, zdravotních sester a zdravotního bratra, duchovních, poradkyně pro pozůstalé, lékaře, psycholožky, supervizora, koordinátorky dobrovolníků a samozřejmě také samotných dobrovolníků. Provoz Hospice vyžaduje mnoho financí a ty získáváme díky štědrosti dárců a také na různých akcích. Zúčastnily jsme se třeba 24 hodinovky, kdy jsme měly možnost si zaběhat ve Františkových Lázních, další prima zážitek byl, při slaňování věže Chebského hradu nebo pro nás nezapomenutelné Postřižiny. Nejen na těchto ale i na dalších akcích získává Hospic nemalé částky na svůj provoz. Je velmi smutné, že stále není dořešené financování Hospicové péče a proto je nutné získávat finance jinde, převážně z řad dárců. A za to vám velmi děkujeme. Něco zlé je ale i pro něco dobré. Každá akce pro Hospic nám všem určitě přinesla mnoho zážitků, poznali jsme se navzájem, získali nové přátelé a zkušenosti. Závěrem Vám chce naše Hospicová rodina popřát příjemné prožití vánočních svátků, prožijte je v klidu, ve zdraví a radosti. Do Nového roku vykročte tou správnou nohou a přejeme Vám jen to nejlepší a ať se vám splní všechna Vaše přání.

Více fotografií zde: https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/2489161