Chebská nemocnice má nová telefonní čísla

Ke změně telefonních čísel došlo v chebské nemocnici. Nový formát telefonního čísla je 354 226 xxx, kdy místo xxx lze dosadit číslo telefonní linky účastníka. Číslo na ústřednu nemocnice je 354 226 111.telefon jjj na web malá