V Aši vysadili místo jabloní lípy

Chřadnoucí jabloňové stromořadí v Aši u cesty k městskému hřbitovu je už minulostí. Místo jablůněk tu nyní byla vysázena nová lipová alej. Aš alej lip

„Výměna se týkala všech jabloní, tedy i těch zdravých, kterých bylo pouze šest. Tyto stromy byly přesazeny do jiných lokalit, například do parku v Dlouhé ulici,“ uvedl mluvčí ašského úřadu Milan Vrbata. Nová alej u hřbitova je tvořena ze samých lip srdčitých. Vysazeno tu bylo 29 mladých stromků.

Jabloně byly vysazovány v rámci rekonstrukce příjezdové cesty ke hřbitovu v roce 2010.

Foto: MÚ Aš