Dopravní akce byla zaměřená na dodržování předpisů i technického stavu vozidel

V minulých dnech probíhala na území Karlovarského kraje dopravně bezpečností akce. Ta byla zaměřená převážně na kontrolu dodržování silničních předpisů, přepravu osob, přepravu zboží a nebezpečných látek. Dále pak na kontrolu technického stavu, hmotnostních limitů vozidel a přepravu nadměrných nákladů. Během dvou dnů bylo zkontrolováno 76 vozidel a u 26 z nich bylo zjištěno porušení. Policisté vyřešili 16 přestupků v blokovém řízení a 8 přestupků postoupili k projednání správnímu úřadu.

„První bezpečnostní akce probíhala v obci Dolní Žďár na odstavném parkovišti. Do akce bylo zapojeno celkem osm policistů z dopravního inspektorátu Karlovy Vary společně s hlídkou německých policistů a Centrem služeb pro silniční dopravu, která zde měla svoji Mobilní expertní jednotku včetně nízkorychlostních vah,“ uvedla policejní mluvčí Věra Hnátková. Toho dne bylo kontrolováno 30 vozidel z toho 19 nákladních vozidel, a přibližně u třetiny z nich byly zjištěny přestupky v dopravně, a to převážně na technickém stavu vozidla. Jednomu z nákladních vozidel byla pro přetížení vozidla či soupravy dokonce zakázána i další jízda. Na bezpečnostní akci se však nekontrolovala jen nákladní vozidla, ale i ta osobní. Náhodnou kontrolou bylo zjištěno porušení řidiče osobního vozidla s přívěsným vozíkem, který byl přetížen skoro o 750 kg.

„Druhá dopravně bezpečnostní akce se uskutečnila na silnici D6 na stanovišti odstavného parkoviště u Transmotelu Sokolov ve směru jízdy na Cheb. Akce se účastnily dvě hlídky dopravních policistů ze Sokolova a krajské družstvo silničního dohledu. Policisté zde pracovali ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které poskytlo k akci vysokorychlostní vážení. Dále pak jednotlivé hlídky spolupracovaly s Centrem služeb pro silniční dopravu, která zde měla svoji Mobilní expertní jednotku včetně nízkorychlostních vah,“ informovala mluvčí. Při dopravní akci bylo celkem zkontrolováno 46 vozidel a z toho 15 nákladních automobilů. U osmi bylo zjištěno porušení dopravních předpisů.

Kontrola na jednotlivých stanovištích začínala patřičným výběrem jednotlivých nákladních vozidel.  Dále byla provedena kontrola dokladů potřebných pro provoz a řízení vozidla včetně nákladových listů, dechová zkouška a kontrola sociálních předpisů. Poté byli jednotliví řidiči náležitě poučeni o nízkorychlostním kontrolním vážení, které bylo následně provedeno.