V soutěži ve třídění odpadu bodovaly i obce a města z Chebska

Soutěž Liga odpadů už zná v Karlovarském kraji své vítěze. Uspěla také řada obcí a měst z Chebska. Nejlépe z regionu třídí odpad Františkovy Lázně, Okrouhlá a Velká Hleďsebe.liga2

V tepelském klášteře dnes převzali starostové a zástupci obcí z rukou krajského radního Josefa Hory ceny v soutěžích zaměřených na sběr využitelných složek odpadu. Jednalo se o soutěž „Liga odpadů 2016“, dále vyhodnocení soutěže obcí ve sběru drobného elekra „EZ – Liga 2016“ a soutěž obcí ve sběru velkých elektrospotřebičů. Soutěžily všechny obce, které mají uzavřené smlouvy se společnostmi EKO – KOM, Asekol a ELEKTROWIN.

„Karlovarský kraj s těmito společnostmi spolupracuje už řadu let a díky podpoře v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro občany a obce našeho kraje se daří pomalu zlepšovat třídění odpadů v našem kraji,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Hora. Ve všech třech soutěžích se hodnotili obce ve dvou kategoriích – obce do 1000 obyvatel včetně a obce nad 1000 obyvatel. Vítězové v obou kategoriích obdrželi finanční odměnu.

EKO-KOM – Liga odpadů 2016

do 1000 obyvatel                            nad 1000 obyvatel

1             Město Boží Dar – 60.000,- Kč                     1             Město Františkovy Lázně – 60.000,- Kč

2             Obec Poustka – 30.000,- Kč                        2             Město Kraslice – 30.000,- Kč

3             Obec Tuřany – 10.000,- Kč                          3             Obec Velká Hleďsebe – 10.000,- Kč

 

Asekol – EZ – Liga 2016

do 1000 ob.                        nad 1000 ob.

1             Město Přebuz – 8.000,- Kč                          1             Město Jáchymov – 8.000,- Kč

2             Obec Nebanice – 5.000,- Kč                       2             Město Kraslice – 5.000,- Kč

3             Obec Šemnice – 2.000,- Kč                         3             Město Plesná – 2.000,- Kč

 

ELEKTROWIN –

do 1000 ob.                        nad 1000 ob.

1             Obec Okrouhlá – 15.000,- Kč                     1             Obec Velká Hleďsebe – 15.000,- Kč

2             Obec Nebanice – 10.000,- Kč                     2             Obec Lomnice – 10.000,- Kč

3             Obec Velichov – 5.000,- Kč                         3             Město Jáchymov – 5.000,- Kč

liga1