Infekce nervového systému, aneb když je pachatelem klíště

Z virových infekcí se můžeme nejčastěji setkat s klíšťovou encefalitidou. Jedná se o klíštětem přenosné onemocnění s chřipkovými příznaky v první fázi. Po asi týdenním bezpříznakovém období dochází u 20-30 % pacientů k rozvoji infekce centrálního nervového systému.OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA

K přenosu viru dochází přisátím infikovaného klíštěte, výjimečně požitím nepřevařeného mléka od infikovaného zvířete. Viry se množí v buňkách kůže. V dalším průběhu putují do regionálních uzlin a do krve. Postupně se virus dostane do centrálního nervového systému, kde způsobí přímé poškození buněk.

Onemocnění probíhá dvoufázově. Po inkubační době, asi 7 dnů od přisátí klíštěte, se rozvíjí první fáze v podobě chřipkových příznaků – teploty nepřesahují 38 °C, bolesti hlavy, svalů. Tato první fáze trvá několik dnů. Po asi týdenním bezpříznakovém intervalu dojde u 20-30 % pacientů k infekci centrálního nervového systému. U ostatních 70-80 % se vytvoří pouze protilátky a nerozvine se postižení centrálního nervového systému.

Příznaky infekce centrálního nervového systému:

Lehčí forma se projevuje bolesti hlavy, zvracení, světloplachost, vysoká teplota, ojediněle obrna trojklaného nervu. Tato forma trvá cca 10 dní, má dobrou prognózu.

Těžší formu provázejí poruchy vědomí, neurologické příznaky – dezorientace až halucinace, obrny okohybných svalů, lícního nervu a dalších nervů, třesy, křeče. Průběh je mnohem těžší, trvání je delší a prognóza je horší.

Diagnózu pomůže stanovit údaj o přisátém klíštěti nebo pobyt v rizikové oblasti. Základem je odběr krve a odběr mozkomíšního moku. Za 7-10 dnů od počátku příznaků jsou v krvi i v moku prokazatelné protilátky, které přetrvávají několik týdnů až měsíců Od 2. týdne onemocnění následuje tvorba protilátek – jiných, které již přetrvají celoživotně (trvalá imunita).

Léčba: specifická antivirová léčba není k dispozici. Onemocnění lze léčit dle příznaku (tlumení bolesti, tlumení křečí, prevence otoku mozku atd.)

Nejlepší prevencí je očkování. V očkovací látce je obsažen neaktivní virus, který vyvolá v těle tvorbu protilátek, které dostatečně ochrání tělo před onemocněním. Základní schéma je tří dávkové. Další přeočkování je doporučeno za 3 roky a potom každých 5 let. Základní schéma se doporučuje provádět v období mimo aktivitu klíšťat (podzim – zima – jaro). Očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, ale každá pojišťovna nabízí pro své klienty příspěvky v různé výši.

Bakteriální infekce

Charakteristickým zástupcem této skupiny je Lymská borelióza, která je v Evropě a i na našem území obvyklá.  A o ni příště…

MUDr. Silvia Šuba