Návštěvníci nahlédli do útrob přehrady Skalka

Den otevřených dveří vodního díla Skalka si nenechala ujít spousta lidí, pro které byla připravená komentovaná prohlídka. Návštěvníci se dostali i na jindy nepřístupná místa.

Letos uplynulo už 52 let od uvedení přehrady do provozu. Na dni otevřených dveří se příchozí mohli dozvědět zajímavosti nejen z historie vodního díla, ale také informace o jeho významu, důležitosti i provozování malé vodní elektrárny. „Hlavním účelem, proč byla přehrada vybudována, je kompenzační nadlepšování průtoku vody v řece Ohři. Velmi zjednodušeně řečeno: vodu, která na jaře taje, zachytíme do nádrže a v době hydrologické nepřízně, která obvykle přichází koncem léta a na začátku podzimu, ji v požadovaném množství pouštíme do vodního toku,“ vysvětlil Petr Nový, vedoucí provozu Cheb. „Máme stanovené profily s jasně definovanými průtoky, které jako vodohospodáři musíme zajistit,“ doplnil.  Provozování malé vodní elektrárny je podřizováno výhradně potřebám hospodaření s vodou na vodním díle a nikoli výrobě elektrické energie.

Přehrada rovněž plní funkci částečné ochrany území před povodněmi, ale je i rekreační oblastí. Vodní dílo prošlo v minulých letech několika nákladnými opravami a rekonstrukcemi. Mezi jednu z nejvýznamnějších akcí lze zařadit vybudování druhého hrazeného bezpečnostního přelivu, který zvýšil bezpečnost vodního díla v případě povodní.

 

Vodní dílo Skalka leží na řece Ohři a nachází se západně od Chebu. Její hráz je sypaná a materiál byl vytěžený nedaleko, na místě, kde se dnes nachází lukostřelecký areál. Celkový objem nádrže je 19,56 mil. m3 s plochou hladiny 378 ha.