Od 1. září opět platí žákovské a studentské jízdné

Se zahájením nového školního roku 2016/2017 mohou od 1. září žáci a studenti opět využívat žákovské jízdné. To jim poskytuje po cesty mezi domovem a školou slevu ve výši desítek procent. Pokud si navíc pořídí In Kartu s některou z nabízených aplikací, mohou obě slevy kombinovat a uspoří až 55 % z ceny obyčejného jízdného. Navíc mohou díky In Kartě cestovat se slevu i ve volném čase.DSC_2155

Žákovské jízdné mohou využívat žáci a studenti do 26 let pro cesty mezi domovem a školou, případně internátem. Pro získání slevy je třeba nechat si vystavit žákovský průkaz. Tiskopis v ceně 2 Kč je možné koupit v osobních pokladnách na železničních stanicích. Část údajů na průkazu vyplní žák, další údaje pak doplní škola a průkaz také potvrdí. Platnost průkazu na závěr potvrdí za poplatek 50 Kč ještě dopravce. Pro vystavení průkazu je potřebná fotografie pasového formátu (35 × 45 mm).

Žáci a studenti mohou s tímto průkazem využívat zvláštní zlevněné jízdné až do konce školního roku na cesty mezi místem bydlištěm a školou. Vybrat si můžou mezi jednosměrnými a zpátečními jízdenkami. Pro pravidelné cesty každý den v týdnu mají možnost koupit si i týdenní, měsíční nebo čtvrtletní traťové jízdenky.

Jednorázová cesta například z Tábora do Prahy (103 km) stojí bez slevy 147 Kč, studenti od 15 do 26 let za ní zaplatí ale jen 88 Kč. Žáci do 15 let pak na stejné trase zaplatí místo obyčejné dětské ceny 73 Kč jen 55 Kč. Při každodenním dojíždění například z Přerova do Olomouce (22 km) lze využít časové traťové jízdenky. Jednorázová obyčejná jízdenka beze slev stojí 39 Kč, pro děti do 15 let 19 Kč. To je za měsíc více než 1 500 Kč, resp. u žáků do 15 let více než 750 Kč. Za žákovskou měsíční traťovou jízdenku však zaplatí 644 Kč, resp. 392 Kč. Rodina v tomto případě uspoří na cestách do školy okolo 500 Kč u dětí do 15 let a 800 až 900 Kč u studentů ve věku 15 až 26 let.

Slevu na In Kartě a žákovském průkazu lze sčítat

Žáci a studenti mají navíc ojedinělou možnost sčítat slevu na In Kartě, například aplikaci IN 25, s žákovským jízdným. Studenti ve věku 15 až 26 let tak mohou při cestách do školy dosáhnout na slevu až 55 % z ceny obyčejného jízdného. Slevy lze sčítat jak při nákupu jednosměrných nebo zpátečních jízdenek, tak při nákupu traťových jízdenek. Navíc může student využívat In Kartu s aplikací IN 25 při všech dalších cestách ve svém volném čase. Aplikace IN 25 umožňující cestovat se slevou až 25 % z obyčejného jízdného a pro mládež do 26 let stojí na 1 rok 250 Kč a na 3 roky 490 Kč.

Například při cestě mezi Brnem a Pardubicemi (151 km) stojí obyčejná jízdenka 211 Kč. Student 15 – 26 let pouze s žákovským průkazem za cestu zaplatí 127 Kč, s kombinací IN 25 a žákovského průkazu ho ale vyjde cesta jen na 95 Kč. Student tak na jedné cestě uspoří až 116 Kč. Při každodenním cestování například mezi Olomoucí a Přerovem (22 km) si pak může koupit zvýhodněnou traťovou jízdenku. Zatímco na žákovský průkaz je cena měsíční traťové jízdenky 644, při kombinaci žákovského průkazu a In Karty s aplikací IN 25 je cena jen 483 Kč. To představuje měsíční úsporu 161 Kč, oproti obyčejným jízdenkám pak dokonce více než tisíc korun.