Nový školní rok pohledem statistik

Začíná nový školní rok. Za posledních pět let vzrostl počet žáků na prvním stupni základních škol skoro o pětinu. V souvislosti s populačním vývojem naopak klesl počet středoškoláků a vysokoškoláků. Mezi pedagogy stále dominují ženy.

 Ve školním roce 2015/2016 bylo v Česku 4 115 základních škol se 44 091 třídami, v nichž se učilo 880 251 žáků.  Přestože je počet školáků srovnatelný se stavem před devíti lety, prošel zajímavým vývojem, vysvětluje Božena Půbalová z oddělení statistiky vzdělávání ČSÚ: „V posledních pěti letech výrazně přibylo žáků na prvním stupni. V minulém školním roce jich bylo 551 428, o 19 % víc než ve školním roce 2010/2011. Na druhém stupni se počet žáků po výrazném úbytku mezi školními roky 2006/2007 až 2010/2011 stabilizoval.“ V minulém školním roce se základního vzdělávání účastnilo celkem 921 054 žáků. Téměř každý dvacátý si plnil povinnou školní docházku na víceletých gymnáziích, 308 žáků pak na konzervatořích. Na základních školách působilo po přepočtení na plně zaměstnané 60 221 učitelů. Ženy tvořily 84 % učitelského sboru.

Střední školy navštěvovalo ve školním roce 2015/2016 celkem 427 107 žáků. Jejich počet se v průběhu posledních pěti let snížil o pětinu, v porovnání se školním rokem 2006/2007 dokonce o čtvrtinu. Příčinou je především populační pokles v příslušných věkových skupinách. Nejvíce středoškoláků bylo v Praze, nejméně naopak v Karlovarském kraji. Na středních školách vyučovalo 38 386 pedagogů, z 60 % šlo o ženy.

Na veřejných a soukromých vysokých školách vloni studovalo 326 909 studentů. Většina v bakalářském studijním programu, 10 % v magisterském, 25 % v navazujícím magisterském a 7 % v doktorském. Obvykle se zapsali na veřejné vysoké školy, 11 % studentů navštěvovalo soukromé. Tři čtvrtiny posluchačů preferovaly prezenční formu studia. „Počet studentů vysokých škol rostl až do roku 2010. Přednášky tehdy navštěvovalo až 400 tisíc posluchačů. Poté se začaly počty studentů snižovat – za posledních pět let téměř o pětinu,“ uvádí předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová, která je bývalou univerzitní rektorkou. Vloni absolvovalo veřejnou či soukromou vysokou školu 82 004 studentů, 60 % z nich byly ženy, 10 % cizinciTisk